Cercar Cerca avançada
Tornar

4. Adequar el text al receptor

Intermedi 1

Per adequar el text al receptor, cal considerar els aspectes següents:

Registre

 • Fa referència al nivell de formalitat adequat al tipus de text i a la situació comunicativa.

  Si ens fixem en aquests dos exemples, segur que ens és fàcil identificar quin dels dos textos és més formal.
     M'he comprat un carro nou i els vells m'han ajudat amb una pasta.
     He adquirit un vehicle nou amb l'ajut econòmic dels meus pares.
   
 • Els recursos que marquen el nivell de formalitat d'un text són:
Informal Formal
 • El tractament de tu.
 • L’ús freqüent de connectors curts:
     i, però, que…
 • Estructures sintàctiques simples.
 • Solucions col·loquials:
     els hi van donar, aparteu-se…
 • Presentació poc curosa.
 • Paraules corrents, argot, insults.
 • El tractament de vós o de vostè.
 • L’ús de connectors més elaborats:
     això no obstant, tanmateix…
 • Estructures sintàctiques complexes.
 • Solucions estàndard:
     els ho van donar, aparteu-vos…
 • Preocupació per la presentació.
 • Precisió lèxica.


Precisió

 • Cal que el text destaqui per la simplicitat, que es concreta en:
  • Una estructura sintàctica simple, seguint l’ordre més habitual en català: subjecte > verb > complements.
  • Ús de verbs en forma activa i prescindint de les construccions passives:
      Hem fet un curs. (En comptes de: *S’ha procedit a la realització d’un curs.)
  • Utilització de mots corrents i coneguts, quan no ens interessa destacar-los del context.
      > És preferible pagar que desemborsar.
      > És preferible relació que interrelació.
    
 • Cal evitar l’ambigüitat de les frases i les paraules, amb una cura especial per la precisió lèxica. Per fer-ho cal evitar les expressions que es puguin interpretar de dues maneres diferents. Sovint aquest problema no es detecta mentre redactem però sí posteriorment, durant la revisió del text. Fixeu-vos en aquesta frase:
     Fem classes als encarregats d'economia.
        En podem resoldre l’ambigüitat fàcilment amb un canvi d’ordre dels elements:
     Fem classes d'economia als encarregats.
        O bé precisar el context per evitar l’ambigüitat:
     Fem classes als encarregats de l’àrea d’economia.
   
 • És important tenir cura de la precisió, si cal amb l’ús dels tecnicismes i els neologismes adequats, recollits als diccionaris especialitzats i que podem consultar al Termcat.

  Tan important com evitar les expressions innecessàriament complexes és fer servir els tecnicismes convenients. Si redacteu sovint textos tècnics, o si heu de fer servir terminologia específica, acostumeu-vos a utilitzar els diccionaris especialitzats i a consultar l’organisme encarregat de la fixació dels nous termes: el Centre de Terminologia Catalana, Termcat.

Expressió no ofensiva

 • Cal revisar els textos amb una visió crítica per evitar que cap dels possibles lectors del text es pugui ofendre per l’ús que fem del llenguatge.
   
 • L’ús de llenguatge discriminatori per raó de sexe, origen ètnic o religió no és admissible. El respecte quant a l’ús de la llengua ha de caracteritzar els nostres textos.
   
 • Alguns recursos per evitar el biaix de gènere:
  • Duplicar formes:
      Benvolgut alumne,
      Benvolguda alumna,
  • Buscar formes neutres quan sigui possible, vàlides per a tots dos sexes:
      El professorat (en comptes de parlar dels professors i les professores)
  • Evitar formes obsoletes com senyoreta i fer servir el nom i el cognom.
  • Fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè.
      Ens plau convidar-vos… Ens plau convidar-lo/la…

Revisió gramatical

 • El respecte a les normes ortogràfiques i gramaticals en general proporciona rigor a un text i configura la imatge que ens fem com a lectors de qui ha fet el text.
   
 • És imprescindible fer una lectura extra dels textos que escrivim només per revisar l’ortografia i la gramàtica. Activar el corrector automàtic de l’editor de textos i consultar eines de revisió és una pràctica útil per polir l’escriptura, tot i que cal que en fem un ús raonable que ens ajudi a l’aprenentatge a partir de la detecció de possibles errors.

Filtres

Nivell