Cercar Cerca avançada

8. Els possessius

Bàsic 1

Els possessius indiquen propietat o pertinença respecte de qui parla o intervé:

Si jo parlo amb tu, parlaré del meu llibre i del teu llibre.
Si jo parlo amb vosaltres, parlaré del meu llibre i del vostre llibre.

  Masculí
singular
Femení
singular*
Masculí
plural
Femení
plural*
Un posseïdor el meu
el teu
el seu
la meva
la teva
la seva
els meus
els teus
els seus
les meves
les teves
les seves
Més d’un posseïdor el nostre
el vostre
el seu
la nostra
la vostra
la seva
els nostres  
els vostres
els seus
les nostres  
les vostres
les seves

* En alguns dialectes les formes del possessiu femení són meua - meues, teua - teues, seua - seues.

Exemples:

El meu número de telèfon és el 972 353 532. Quin és el teu número de telèfon?
El nostre pis és força gran. Com és el seu pis?
Aquesta noia és la meva germana i es diu Elna. Com es diu la teva germana?

Bàsic 2

Casa meva

L’expressió casa meva es fa servir sense article i amb el possessiu al darrere de casa, i fa referència a la casa on visc.

Les formes can, cal, ca la i ca l’ estan formades per la contracció ca, reducció de casa, i l’article corresponent.

casa + possessiu ca + article personal + nom
 Casa meva és molt a prop.
 Casa teva és molt lluny.
 En Joan t’ha convidat a casa seva.  
 Casa nostra és molt gran.
 Dinarem a casa vostra.
 Anirem amb els avis a casa seva.
 Ens trobarem a cal metge. 
 Ca la Maria és molt a prop.
 Vaig a ca l’Albert.
 Can Manel és el nom d’un restaurant.

Filtres

Nivell