Cercar Cerca avançada

1. L'article

Bàsic 1

L’article definit

  • Utilitzem l’article definit davant dels noms comuns per referir-nos a coses concretes.
  Article definit singular Article definit plural
Masculí el, l’ els
Femení la, l’ les

el nen, l’home; els nens, els homes
la casa, l’olla; les cases, les olles

  • L’article la no s’apostrofa davant paraules femenines que comencen en i, u, hi, hu àtones ni davant del nom de les lletres, i algun altre cas.

la història, la universitat
la ema, la ela
Tenim una reunió a la una.

L’article indefinit

  • L’article indefinit acompanya noms comuns que encara no coneixem i que es presenten per primera vegada en el discurs.
  Article indefinit singular Article indefinit plural
Masculí un uns
Femení una unes

un nen, una plaça, uns telèfons, unes dones

L’article personal

Posem l’article personal davant dels noms de persona, i hem de tenir en compte, per tant, si els noms són masculins o femenins. Si el nom de persona comença per vocal, cal apostrofar (’) l’article.

Article personal
en, n’ nom de noi: en Pere, n’Isidor
na, n’ nom de noia: na Maria, n'Aina

En Lluís viu a Girona.
N’Aina és molt divertida.

Davant dels noms de persona també fem servir l’article definit (el, la), que s’apostrofa davant de vocal:

El Lluís estudia català
L’Albert parla àrab.
La Montserrat treballa a l’escola.
L’Anna és molt divertida.

Els noms de noia que comencen per i o u àtona (sense accent) mantenen l’article la, sense apostrofar:

La Isabel i la Iolanda juguen a futbol cada dissabte.
L’Íngrid viu amb unes amigues als afores del poble.

Les contraccions

Quan coincideix una preposició amb un article formen una agrupació, que en diem contracció.

Diem vaig a casa, però vaig al mercat, en què al = a (preposició) + el (article definit masculí). En aquest cas, al és una contracció. I passa el mateix amb l'article plural: a + els = als. Cal tenir en compte que, quan hem d’apostrofar l’article singular masculí, no fem contracció.

+ la el, els l’
a a la
Vaig a la plaça.
al, als
Visc al carrer del Pi. Visc als Pallaresos
a l’
Vius a l’avinguda.
de de la
Vinc de la plaça.
del, dels
Vinc del parc. Vinc dels Omells de na Gaia.
de l’
Vinc de l'avinguda.
per per la
Passejo per la plaça.
pel, pels
Passo pel parc. Passo pels carrers buits.
per l’
Passejo per l’avinguda.
ca ca la
Ara viuen a ca la Marta.
cal, cals
Ara viuen a cal Joan. Ara viuen a cals Pinyol.
ca l’
Ara viuen a ca l'Andreu?

Filtres

Nivell