Cercar Cerca avançada
Tornar

19. La família

Bàsic 1

Les relacions familiars

home / dona
espòs / esposa, marit / muller
company / companya
pare / mare
fill / filla
germà / germana
avi / àvia
net / neta
besavi / besàvia
besnet / besneta
rebesavi / rebesàvia
rebesnet / rebesneta
sogre / sogra
gendre / nora (o jove)
oncle / tia
nebot / neboda
cosí / cosina
cunyat / cunyada

Filtres

Nivell