Cercar Cerca avançada
Tornar

36. Els pronoms personals forts

Bàsic 1

Els pronoms personals

 • Els pronoms personals són paraules que designen una persona o entitat identificable i indiquen qui és que fa una certa acció.
     Ella estudia català.
     Vosaltres teniu molta paciència.
     Jo visc a Girona.
   
 • Poden ser de primera persona (jo, nosaltres), de segona persona (tu, vosaltres) o de tercera persona, que es refereixen fonamentalment a les tres persones del discurs:
  • la primera persona és qui parla: jo, nosaltres
  • la segona persona és qui escolta: tu, vosaltres
  • la tercera persona no és ni qui parla ni qui escolta: ell, ella, ells, elles
    
 • Els pronoms personals generalment no s’escriuen o no es diuen, perquè ja se sobreentenen pel context de la frase o el discurs.
     Em dic Elisenda. [jo]
     Parlem sempre en català a classe. [nosaltres]
     Són els alumnes del curs passat. [ells o elles]

Les formes de tractament formal i no formal

 • En els tractaments formals fem servir les formes de vostè i vostès.
     On viuen, quina adreça tenen, vostès?
     Quin número de telèfon ? [vostè]
     Perdoni, qui és vostè?
   
 • En els tractament menys formals, utilitzem la forma de tu o vosaltres.
     On viviu, quina adreça teniu, vosaltres?
     Quin número de telèfon tens? [tu]
     Perdona, qui ets tu?
   
 • Si no coneixem l’interlocutor, en situacions en què ens dirigim a una audiència desconeguda, fem servir la forma de vós o vosaltres.
     Prohibit el pas, no passeu.
     Per a més informació, dirigiu-vos al taulell 1.
    

Els pronoms mi, tu, si

 • Quan porten una preposició al davant, fem servir els pronoms mi i tu per a la primera persona i la segona persona respectivament.
     A mi m’agrada molt menjar croquetes. I a tu, què t’agrada menjar?
     Em porta un regal a mi, i no pas a tu.
     Parla amb mi si ho necessites.
   
 • Per a la tercera persona fem servir els pronoms ell, ella, ells i elles, i el pronom si quan hi ha la paraula mateix, mateixa, mateixos o mateixes al darrere.
     A ella li agraden molt els esports d’aventura.
     Es recita posies a si mateix.
     A ells els ajudo sempre que m’ho demanen.
     Els alumnes s’escolten a si mateixos per practicar.

   
 • Amb preposició o sense, utilitzem nosaltres i vosaltres com a pronoms de primera persona i de segona persona del plural.
     Parla amb nosaltres, si vols.
     Ho fa per a vosaltres, tot això.

   

Podeu consultar altres pronoms a la fitxa dels pronoms febles.

Filtres

Nivell