Cercar Cerca avançada

37. Els pronoms febles

Bàsic 1

Els pronoms reflexius

Alguns verbs van acompanyats de pronoms que fan referència a la pròpia persona.
   Em pentino.
   Es maquilla.
   S'afaita.

LLEVAR-SE AIXECAR-SE VESTIR-SE
em llevo     
et lleves
es lleva
ens llevem
us lleveu
es lleven
m’aixeco
t’aixeques
s’aixeca
ens aixequem     
us aixequeu
s'aixequen
em vesteixo
et vesteixes
es vesteix
ens vestim
us vestiu
es vesteixen       

Els verbs dormir, pujar, callar, caure i marxar no són verbs reflexius, i, per tant, no duen mai pronom.


En aquesta animació s’explica què vol dir que un verb tingui pronoms reflexius.


El pronom ho

 • Quan ens referim a un atribut de la persona, amb els verbs ser, estar i semblar.
     La teva cosina és morena? Si que ho és.
     Encara està malalta? No, ja no ho està.
     Aquestes sabates semblen còmodes. Sí que ho semblen.
   
 • Quan responem la pregunta què? al verb, que és un complement directe, i fa referència a un concepte neutre. És a dir, quan fa referència a això, allò o una frase sencera, utilitzem el pronom ho.
     Portes tot el que necessitem? Sí, ho porto.
     Saben quan arriba el tren de Reus? No, no ho saben.
     Tens el que et vaig demanar? Sí que ho tinc.
   
 • Fem servir el pronom ho en algunes expressions:
     Ho sento!
     Ja ho tinc!
     No ho entenc!

El pronom hi

 • Fa referència a un lloc, una ubicació o una localització.
     Encara estudies a l'institut? Sí, encara hi estudio. 
     Encara treballes a l’oficina de la Marta? No, ja no hi treballo.
   
     Per què no anem un dia al cinema? Hi podem anar aquest vespre?
     Vaig cap a casa. Hi vaig a peu.
     Ves al mercat a comprar. Ves-hi abans no tanquin.

El pronom en

 • Pot fer referència a un complement directe indefinit. És a dir, responem la pregunta què? al verb sense indicar una quantitat i sense referir-nos a una cosa concreta.
     Mires sèries a la nit? No, no en miro.
     Menges verdura? Sí, en menjo cada dia.
     Tens germans? No, no en tinc.
     Tens gana? Sí que en tinc!
     Parles català? En parlo una mica.

   
 • Fixeu-vos en la diferència entre aquestes frases. Només les que fan referència a una cosa indefinida duen el pronom en.
     Teniu cervesa? Sí, en tenim.
     Vols la meva cervesa? No la vull, gràcies.

     Tens fred? No, no en tinc.
     Tens el llibre que et vaig deixar? No, no el tinc aquí.

     Compreu roba? No en comprem.
     Teniu la roba a l’armari? No, la tenim als calaixos.

   
 • Quan indiquem una quantitat, utilitzem el pronom en.
     Quants anys tens? En tinc 25.
     Quantes germanes tens? En tinc dues.
     Quants diners tens? No en tinc gaires.

   

Els pronoms el, la, els, les

 • Els pronoms determinats fan referència a coses o persones concretes, i coincideixen amb l'article si és masculí o femení, o si és singular o plural.
     Tens el llibre de català? No, no el tinc.
     Coneixes la Maria? Sí, sí que la conec.
     Coneixes els companys de classe? Sí, sí que els conec.
     Fas els exercicis de gimnàstica? Sí que els faig.
     Coneixes les germanes d’en Martí? No, no les conec.

Bàsic 2

Pronoms determinats, indeterminats i neutres

 • Quan ens referim al complement directe, que respon la pregunta què? al verb, cal distingir si ens referim a una cosa concreta i determinada, a una cosa indeterminada o a una cosa indefinida o neutra.
Determinat Indeterminat Neutre
el, la, l’, els, les en ho
Compro el bombó. El compro.
Compro aquesta capsa. La compro.
Agafo la capsa. L’agafo.
Compro els llibres. Els compro.
Compro aquelles maletes. Les compro.
Compro bombons. En compro.
Compro uns bombons. En compro uns.
Compro quatre bombons. En compro quatre.
Compro molts bombons. En compro molts.
No compro cap bombó. No en compro cap.
Compro això. Ho compro.
Compro allò. Ho compro.

Compro el que em vas dir. Ho compro.
Saben quan arriba el tren? No, no ho saben.
 • Fixeu-vos com la diferència entre les frases següents la marca la presència o absència del determinant el, que defineix la naturalesa del CD (determinat en la primera, indeterminat en la segona) i el pronom necessari en cada cas:
     Saps on tens el cafè? No, no sé on el tinc.
     Teniu cafè? No, no en tenim.

Pronoms davant i darrere del verb

Davant de verb Darrere de verb
 acabat en consonant (o u)
Darrere de verb 
acabat en vocal (excepte u)
   em, et, es,
   ens, us, es
   -me, -te, -se,
   -nos, -vos, -se
   ’m, ’t, ’s,
   ’ns, -us, ’s
 • Davant del verb.
     Em dic Clara.
     Ens mirem al mirall cada matí.
     Us distraieu amb facilitat.

   
 • Els pronoms en imperatiu sempre van darrere del verb i corresponen a ordres directes.
     Segueix-me fins que arribem a casa.
     Feu-nos un favor, si us plau!
     Porteu-vos bé encara que no us vigilin gaire.

   
 • Els pronoms que van darrere del verb s’apostrofen si el verb acaba en una sola vocal. Si acaba en dues vocals, no s’apostrofa.
     Gira’t i el veuràs.
     Tombeu-vos per veure millor la pissarra.
     Parleu-nos del vostre país.
     Explica’m el que més t’agrada.

Els pronoms hi i ho

 • El pronom hi indica lloc, ubicació, localització…
     El cafè és a taula? Sí que hi és.
     L’alumna és a l’aula? No, no hi és.
     Vas al gimnàs, avui? No, avui no hi vaig.

   
 • El pronom ho indica atributs, qualitats, característiques, propietats…
     El cafè és calent? Sí que ho és.
     Estàs cansat? Sí que ho estic.
     Sembla content, oi? Sí que ho sembla, sí…

El pronom en amb el verb haver-hi: hi ha o n’hi ha

Pronoms febles de complement indirecte (3a persona: li, els)

Singular Plural
em Em presentaràs el teu amic? (a mi) ens Ens presentaràs la Maria? (a nosaltres)
et Et presento un amic. (a tu) us Us presento la Maria. (a vosaltres)
li Li faig un cafè? (jo a ell o ella o a vostè) els Els presento el Joan. (a vostès)
Els presentaré el Joan. (a ells o elles)

Singular (li): Compra els bombons a la Maria.
        Li compra els bombons.
        Compra-li els bombons.
        Compreu-li els bombons.

Plural (els, ’ls, -los): Compra els bombons als nens [o] a les nenes.
        Els compra els bombons.
        Compra’ls els bombons.
        Compreu-los-els.

Pronoms Combinació Exemples
em
et
es
ens 
us
els
 + ho  m’ho
t’ho
s’ho
ens ho 
us ho
els ho
Ja m’ho deies tu!
Ja t’ho he donat quan ens hem vist.  
Ell no s’ho creu, això.
No ens ho podíem imaginar!
Us ho vaig dir!
No poden dir que no els ho vam advertir.