Cercar Cerca avançada
Tornar

23. El correu electrònic

Elemental 3

El correu electrònic és un mitjà de comunicació que permet intercanviar missatges, documents o fitxers de manera electrònica. Com a text, té l'objectiu de comunicar o sol·licitar informació a altres usuaris de manera més o menys formal, depenent de la situació comunicativa, del grau de coneixença de l'emissor i del receptor, i del contingut del missatge.

De manera genèrica, les parts que ha de tenir són la salutació, el cos, el comiat i la signatura.

 • Salutació: fórmula per saludar la persona a qui s'escriu
 • Cos: contingut del correu
  • Introducció: motiu pel qual s'escriu
  • Exposició: assumpte o assumptes del correu
  • Conclusió: resum breu
 • Comiat
 • Signatura

No és necessari escriure-hi l'adreça electrònica de l'emissor ni la data, perquè el receptor ja les veu per defecte un cop rebut el missatge. El que sí que cal, òbviament, és escriure l'adreça de correu electrònic de la persona a qui s'adreça l'escrit i l'assumpte.

Remarques sobre la puntuació

 • Després d'una salutació o d’un comiat que acabin amb un signe d'admiració, no hi posarem cap signe més.
 • Després d'una salutació o d’un comiat sense verb, cal posar-hi una coma.
 • Després d'un comiat que sigui una oració hi posarem un punt.

Salutació i comiat

Alguns exemples de fórmules de salutació i comiat, que cal triar depenent de la formalitat del text.

Exemples de fórmules de salutació Exemples de fórmules de comiat
Ei, Joan!
Hola, Berta!
Anna,
Estimada Cèlia,
Benvolgut Pol,
Molts records,
Petons i abraçades,
Adeu!
Fins aviat,
Una abraçada,
Espero impacient la nostra trobada.
A veure si podem quedar ben aviat.

Suficiència 3

El correu electrònic formal és comú en entorns professionals i acadèmics, i en les comunicacions amb l’Administració. S’utilitza per intercanviar informació, sol·licitar o oferir serveis, o comunicar-se de manera oficial. Es caracteritza per tenir un grau de formalitat alt, que ve determinat pel grau de cordialitat que exigeix el missatge i per la relació entre emissor i receptor.

Així doncs, de més a menys formal:

 • Tractament de vós (molt formal)
 • Tractament de vostè o vostès (formal)
 • Tractament de vosaltres o tu (informal)

És important mantenir el tractament escollit al llarg de tot el text. Fixa’t en els exemples:

L’exemple següent no és adequat perquè barreja diversos tipus de tractament (vós, vostè i tu) en un mateix paràgraf:
Us comuniquem que ha estat una de les persones seleccionades per participar en la pròxima edició del programa Cridòria, de la CCMA. Per tal de formalitzar la vostra participació, heu de presentar la documentació que es detalla a continuació abans del 6 d’abril. Entre els documents, trobarà una carta de compromís que cal que duguis signada el primer dia d’assaig.
L’exemple següent és adequat perquè manté el tractament de vostè durant tot el paràgraf:
Li comuniquem que ha estat una de les persones seleccionades per participar en la pròxima edició del programa Cridòria, de la CCMA. Per tal de formalitzar la seva participació, ha de presentar la documentació que es detalla a continuació abans del 6 d’abril. Entre els documents, trobarà una carta de compromís que cal que dugui signada el primer dia d’assaig.
L’exemple següent és adequat perquè manté el tractament de vós durant tot el paràgraf:
Us comuniquem que heu estat una de les persones seleccionades per participar en la pròxima edició del programa Cridòria, de la CCMA. Per tal de formalitzar la vostra participació, heu de presentar la documentació que es detalla a continuació abans del 6 d’abril. Entre els documents, trobareu una carta de compromís que cal que dugueu signada el primer dia d’assaig.

Remarques sobre la salutació i el comiat

 • Darrere de la fórmula de salutació hi hem de posar o bé una coma, o bé dos punts:

              Benvolguda,
              Benvolguda:

 • El comiat es tanca amb una coma si no hi ha verb i amb un punt si en duu:

              Cordialment,
              Rebeu una salutació cordial.

 • El cos de la carta ha de començar amb majúscula:

              Distingida senyora,
              Ens plau informar-la que...

 • Si el correu s’adreça a una persona, en la salutació cal triar o bé la forma masculina o bé la femenina, d’acord amb la persona destinatària:

              Senyora,

 • Si el correu s’adreça a més d’una persona, la salutació ha d’incloure les dues possibilitats, la masculina i la femenina, separades per una coma i sense abreujar:

              Distingit senyor, distingida senyora,

 • No es recomana abreujar ni en la salutació ni en el comiat dels correus formals:

              No és adequat: Sr., Sra.,

              És adequat: Senyor, senyora,

Exemples de fórmules habituals, de més a menys formals:

Salutació Comiat

Distingit senyor,
Distingida senyora,

Senyor,
Senyora,

Benvolgut,
Benvolguda,

Us saludo amb respecte.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.
Atentament,
Cordialment,
Una salutació cordial,
Rebeu una salutació ben cordial.
Ben cordialment,

Remarques sobre l’estructura

 • En els correus electrònics formals és aconsellable saludar, escriure el text dividit en paràgrafs, acomiadar-se i signar.
 • Els paràgrafs són l’element clau per distribuir adequadament la informació en el cos del correu.
 • Algunes expressions que et poden servir per introduir els paràgrafs del cos del correu, depenent de la finalitat que tingui l’escrit, són les següents:
  • Informacions generals
   • Us comuniquem que…
   • Em plau (de) comunicar-vos…
   • Ens és grat informar-vos…
  • Acusament de recepció
   • Amb data d’avui he rebut…
   • En resposta al vostre correu del dia…
  • Peticions en general
   • Us demano, si entra dins les vostres possibilitats…
   • Com que tinc el propòsit de... em permeto (de) demanar-vos…
   • El motiu d’aquest correu és demanar-vos la vostra col·laboració…
   • Us agrairia que m’enviéssiu…
  • Oferiments
   • Em permeto (d’)oferir-vos…
   • Us ofereixo els meus serveis…
  • Negatives
   • Ens veiem obligats a…
   • Ben a contracor, hem de…
   • Tot i considerar els vostres motius, ens hem vist obligats…
  • Excuses
   • Sentim molt l’error que s’ha produït…
   • Us demanem que excuseu…
  • Esperança
   • Estem segurs de la vostra acollida favorable…
   • Confiem que…

Et pot anar bé consultar les entrades Adequar el text al receptor i Els tractaments protocol·laris.

Filtres

Nivell