Cercar Cerca avançada
Tornar

19. L'avís

Intermedi 1

L’avís

  • L’avís és una comunicació curta que té la intenció d’informar o advertir el públic d’algun tema d’interès.
  • El destinatari del text és desconegut per l’emissor.
  • És important que contingui alguna paraula destacada com a títol per cridar l’atenció del lector i perquè se sàpiga que la informació que conté és important i d’interès: Avís, Avís important, Atenció!
  • L’avís no ha de contenir ni salutació ni comiat, però hi ha d’haver l’autor que tramet l’avís, i la data de redacció per saber si és actual.
  • Cal presentar la informació de manera clara, sintètica i directa.
  • Si la informació que es comunica pot perjudicar algú, cal que s’hi faci esment explícit i que hi hagi alternatives.
  • L’estructura de l’avís ha de contenir títol, contingut específic de l’avís, signatura i data.

Etiquetes: avís, conclusió, nucli

Filtres

Nivell