Cercar Cerca avançada
Tornar

1. Generar, seleccionar i ordenar idees

Intermedi 1

Quan volem escriure (o quan necessitem escriure), hem de seguir un procés que comença abans, molt abans que ens decidim a escriure la primera paraula del text.

Abans d’escriure

 • Abans d’escriure cal pensar.
   
 • Cal tenir clara la intenció: Què pretenem amb el text?
  La intenció determina completament les característiques d'un text. És important saber què volem aconseguir amb un text:
  • si pretenem aconseguir que ens admetin en una feina, el text ha de ser ordenat, informatiu i neutre, però ens ha de deixar en bona posició
  • si volem que ens tornin els diners d’un viatge desastrós, el text ha de ser dur, raonat, seriós, amenaçant…
    
 • Hem de tenir en compte el receptor: Què sap el receptor del tema? Què sabem del receptor?
  Reflexionar sobre el receptor ens estalvia textos incomprensibles o que es malinterpretin:
  • Saber què sap el receptor del tema de què parlem evitarà les repeticions i, sobretot, que es donin per sobreentesos aspectes que encara no es coneixen)
  • Preguntar-nos què sabem del receptor evitarà, per exemple, que adrecem una carta massa informal a una persona amb un càrrec de responsabilitat.

Fer sorgir idees

 • Abans de pensar en l’estructura del text i com direm les coses, cal pensar en què direm, i per tant, cal tenir idees per desenvolupar.
   
 • Fer-nos preguntes sobre el tema i anotar-ne les respostes ens ajudarà a aclarir què volem dir.

  No sempre ens plantegen temes que trobem especialment interessants o temes dels quals tinguem una idea formada prèviament. Per això, cal aturar-se i fer sorgir idees que més endavant desenvoluparem. Algunes tècniques que ens permeten fer sorgir idees són:
  • plantejar una pluja d'idees i anotar en un paper totes les idees relacionades amb el tema que ens vinguin al cap, sense avaluar-les, i després ja les seleccionarem, ordenarem, triarem…
  • elaborar una estrella de preguntes amb qüestions sobre: què?, qui?, on?, quan?, per què?, com?…
  • efectuar mapes d’idees apuntant en forma de gràfic, de dibuixos, els conceptes relacionats amb el tema, marcant-hi les
   línies de relació.
    

Per triar les millor idees

 • Amb les idees que ens han sorgit, hem de seleccionar les que ens permetin elaborar un esquema, un mapa o una llista ordenada i coherent de conceptes.
   
 • Tingueu en compte per a la tria que:
     Un bon text només diu el que ha de dir.
   
 • Les idees importants se solen col·locar a l’inici del text.
   
 • És important assegurar-nos que no ens descuidem res que el lector necessiti saber per interpretar el missatge.

Després d’obtenir les idees

 • Un cop tenim les idees, els conceptes que volem transmetre, convé endreçar-los i posar-los en l'ordre més adequat. Cal, doncs, preparar un guió del text o la presentació oral, amb les parts que hi ha d’haver i l’ordre que seguirà.
   
 • No hi ha un ordre bo per a tots els textos, però és important tenir en compte la retòrica clàssica, que es valia de la frase:
     Primer anuncia de què parlaràs, després parla'n i finalment digues de què has parlat.
   
 • Una altra ordenació clàssica  que ens ajudarà a ordenar el text:
     introducció → nucli o cos → conclusió
   
 • És important que l'ordre dels conceptes es reflecteixi en l'estructura del text: ús de títols, de paràgrafs, etc. Per això, generalment, les idees més rellevants se situen al principi del text, després d'alguns mots introductoris i abans de la conclusió.

Per a la planificació d’un text o d’una presentació oral, podeu consultar la fitxa de l’esquema i el resum.

Conceptes falsos sobre el fet d'escriure

 • Els millors escriptors escriuen a raig.
 • Fer-se un esquema és perdre el temps.
 • L'important és no fer faltes d'ortografia.
 • La redacció correcta només interessa els escriptors.

En canvi, la realitat és una altra:

 • Els millors escriptors reescriuen molt, corregeixen, revisen.
 • Els esquemes, les tècniques, solen estalviar temps.
 • L'important és comunicar correctament el que volem comunicar.
 • La redacció correcta interessa qualsevol persona que necessiti que algú altre entengui bé allò que ha escrit.
 • La distribució en paràgrafs ha de ser un reflex de l'esquema que hem fet servir per bastir el text.

Filtres

Nivell