Cercar Cerca avançada
Tornar

17. Exclamacions

Bàsic 2

Exclamacions amb que

 • Sempre van seguides d’un adjectiu, una paraula que indica una característica, una propietat…
     Que divertit!
     Que gran que és!
     Que avorrida que és aquesta sèrie!

Exclamacions amb quin, quina, quins quines

 • Sempre van seguides d’un nom.
     Quina platja!
     Quin cotxàs que t’has comprat!
     Quines bestieses que dius!
     Quins amics que tens!

Bàsic 3

Utilitzem què o que?

 • Què equival a ‘quina cosa’, i va seguit d’un verb, que indica una acció.
     Què fas aquest vespre?
     Què dius, tu ara?
 • Que pot fer funció d’enllaç.
     Em demana que vingui.
     Em diu que no em sent.
 • Que també pot ser una exclamació.
     Que divertit!
     Que gran!

Filtres

Nivell