Cursos de català

Al CNL Vallès Occidental 3 s'organitzen cursos de català de durades diferents:

  • El nivell inicial és de 45 hores i, generalment, trimestral.
  • El nivell bàsic s'ofereix en 3 mòduls presencials de 45 hores (bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3) de durada trimestral, llevat de l'estiu on es poden organitzar de durada mensual.
  • El nivell elemental s'ofereix en un sol mòdul presencial de 120 hores de durada anual a Cerdanyola i a Sant Cugat i en 3 mòduls presencials de 45 hores (elemental 1, elemental 2 i elemental 3) de durada trimestral a la resta de poblacions: Ripollet, Montcada, Barberà i Badia.
  • Els nivells intermedi i de suficiència s'ofereixen en un sol mòdul presencial de 120 hores de durada anual a Cerdanyola i a Sant Cugat i en 3 mòduls presencials de 45 hores de durada trimestral a la resta de poblacions: Ripollet, Montcada, Barberà i Badia. En aquesta modalitat també s'ofereixen en modalitat en línia.
  • El nivell superior (C2) sempre és de durada anual.