Cursos de català

Material complementari per a alumnes

Hi ha diversos webs on es poden complementar i reforçar els conceptes que es treballen a les aules. En aquest apartat en recomanem alguns.

Viure a Catalunya. Làmines

10 làmines amb vocabulari de situacions comunicatives de la vida quotidiana: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports, els oficis, el centre cívic i el centre comercial

Aprèn català inicial i bàsic

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

Més de 1.000 paraules en català, amb equivalències en castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès, i guia de conversa breu.

Aprèn vocabulari bàsic en català