Voluntariat per la llengua

Pràctiques lingüístiques a comerços adherits a Voluntariat per la llengua

Des de l'any 2017, i de manera progressiva, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha anat implantant pràctiques lingüístiques en l'activitat d'ensenyament.

Actualment, tots els alumnes del curs Bàsic 3 duen a terme com a tasca del curs, però fora de l'aula i sense el suport directe del docent, pràctiques lingüístiques a establiments col·laboradors de Voluntariat per la llengua.

Els comerços adherits a Voluntariat per la llengua que hi col·laboren es comprometen a parlar en català amb qualsevol persona que se'ls adreci en aquesta llengua i, per tant, ajuden les persones que estan aprenent català a guanyar fluïdesa en situacions quotidianes i a establir noves relacions i vincles en aquesta llengua.

Els establiments interessats a formar-ne part poden enviar un missatge aquí(ELIMINAR).