Garrotxa

Curs 2020-2021. Oferta del tercer trimestre ABRIL-JUNY a Olot

 Nivell Bàsic (A2 europeu)

 
Bàsic 1 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.30 h Del 28 d’abril al 30 de juny. CURS AMB CLASSES VIRTUALS.  
Bàsic 1 cada dimarts de 9.15 a 11.30 h Del 29 d’abril al 29 de juny. CURS SEMIPRESENCIAL  
Bàsic 1 dilluns i dimecres de 17 a 19.15 h Del 28 d’abril al 30 de juny. CURS AMB CLASSES VIRTUALS  
Bàsic 2 dimarts i dijous de 9.15 a 11.30 h Del 29 d’abril al 29 de juny. CURS AMB CLASSES VIRTUALS  
Bàsic 2 dilluns i dimecres de 14.30 a 16.45 h Del 28 d’abril al 30 de juny. CURS AMB CLASSES VIRTUALS  
Bàsic 3 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.30 h Del 28 d’abril al 30 de juny. CURS AMB CLASSES VIRTUALS  

Nivell elemental (B1 europeu)

 
Elemental 2 dimarts i dijous de 14.45 a 17 h Del 29 d’abril al 29 de juny. CURS AMB CLASSES VIRTUALS  
  • Aquest segon trimestre, els cursos que s’ofereixen són VIRTUALS , és a dir, que les classes es fan a través de la plataforma Teams, en l’horari fixat. L’assistència a les classes virtuals és obligatòria.
  • S’ofereix, excepcionalment, un curs BÀSIC 1 SEMIPRESENCIAL, per a aquelles persones que no disposen ni d’ordinador ni de telèfon mòbil amb connexió o que, per circumstàncies personals, necessiten una atenció presencial. Els alumnes tenen classe un dia a la setmana i, l’altre, feina dirigida que han de fer a casa.
  • Hi ha una oferta àmplia de cursos bàsics i elementals 100% en línia que complementen aquests cursos virtuals.
  • De la resta de nivells (Intermedi i Suficiència, és a dir, B2 europeu i C1, respectivament), només n’hi ha una oferta en línia, per evitar les aglomeracions de persones als edificis.
  • Els cursos 100% en línia segueixen el mateix calendari però no hi ha classes. Els alumnes treballen des d’una plataforma Moodle i han d’anar entregant tasques al tutor, que les valora i avalua. Podeu consultar tota l’oferta de cursos en línia fent un clic aquí.
 

Informació relativa a la seguretat arran de la covid-19

Les classes presencials compliran totes les mesures corresponents (neteja d'espais, gel hidroalcohòlic, mascaretes, distància de seguretat, ventilació, etc.) per cuidar la salut tant dels alumnes com dels professors.

Seguint les mesures de seguretat indicades, els cursos tenen unes ràtios més baixes d’acord amb els metres quadrats de cada aula per mantenir la distància de seguretat entre els alumnes.

Certificació

. El certificat oficial de nivell A1 o superior és vàlid per a l'emissió de l'informe d'arrelament social (Curs Inicial)

· El certificat oficial de nivell A2 és vàlid per a l'emissió de l'informe d'integració social. (Curs Bàsic 3)

· Els certificats expedits pel CPNL en cursos que coincideixen o inclouen l'acabament d'un nivell (Bàsic, Elemental, Suficiència i Superior) són equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Programa dels cursos