El teu negoci, en català

El CPNL t’ajuda a complir la llei

L’ús del català ha d’estar basat en raons comercials, de qualitat d’atenció al client i en l’acompliment de la legislació i dels drets dels consumidors. Des d’un punt de vista legislatiu, les empreses i els comerços han de complir la normativa lingüística que preveuen l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística, el Codi de consum de Catalunya i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
 

Drets dels clients

Els consumidors tenen dret a expressar-se en català i a rebre totes les comunicacions escrites en aquesta llengua.

Activitat en una botiga

Atenció al públic

Les persones que atenen els clients han de poder fer-ho en català.

Activitat en un mercat

Retolació

El rètol que anuncia l’activitat d’un establiment ha de ser almenys en català.
La senyalització interna de caràcter fix i les llistes de preus i de serveis han de ser almenys en català.

Retolació d'un supermercat en català Imatge de Viaempresa

Les persones consumidores, en llurs relacions de consum,
tenen dret [...] a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

Article 128.1 de la llei 22/2010 de 20 juliol
del Codi de consum de Catalunya

Última actualització: 18/07/24