Cursos de català

Activitats complementàries

Les activitats complementàries als cursos es conceben com a espais de conversa en català i de foment de l'ús en contextos reals, però també fomenten el coneixement de l'entorn, la lectura i el consum de cultura en català. Són decisives per a l'aprenentatge no formal de la llengua i a més contribueixen a la cohesió de grup i a la cohesió social. Les activitats es vinculen amb alguna activitat a l'aula, abans i/o després, i es fomenta que els alumnes tinguin una participació activa. Són organitzades pel CNL de Tarragona o per altres entitats del territori.


Full mensual amb recursos culturals perquè els alumnes de Tarragona i la rodalia practiquin el català:


Versió en en format imprimible (PDF)Galeria

Activitats complementàries del 2023

Última actualització: 15/04/24