Actualment hi un blog actiu, que és el que es fa a l’Oficina de Català de Calafell: Cursos de català de Calafell

Podeu consultar aquest altre blog: Blog de nivell D [actiu entre 2011 i 2012]

Última actualització: 09/01/20