Cursos de català

Avaluació i certificació

Avaluació

En els cursos amb certificació homologada -Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior-, l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final.

Aquest és el calendari de proves finals establert per a tot el CNL de Girona:

 • Desembre: 4, 5, 9 i 10
 • Març: 11, 12, 16 i 17
 • Juny: 10, 11, 15 i 16

Per qüestions organitzatives, aquestes dates poden canviar en alguna població. És important consultar el calendari de cada curs amb el servei de català corresponent.

Certificació

Certificats d'assistència i d'assoliment del Consorci per a la Normalització Lingüística

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació relativa als certificats que expedeix el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Equivalència amb els certificats de la direcció General de Política Lingüística

Els certificats expedits pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en cursos que coincideixen o inclouen l'acabament d'un nivell (Bàsic, Elemental, Intermedi, Suficiència i Superior) són equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Els certificats dels cursos de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3, Superior C2) són equivalents als certificats de coneixements de català de la  Direcció General de Política Lingüística (DGPL). 

 • Certificat de nivell bàsic de català (A2) 
 • Certificat de nivell elemental de català (B1) 
 • Certificat de nivell intermedi de català (B2) 
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
 • Certificat de nivell superior de català (C2) 

Certificat d'assoliment 

 • En els cursos presencials, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència i assoliment   als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes del curs superin l'avaluació. 
 • En els cursos en línia, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment i assoliment  als alumnes que, a més d'haver fet satisfactòriament les activitats  que corresponguin, superin l'avaluació. 

Certificat d'assistència o seguiment 

 • En els cursos presencials, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència  als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes. 
 • En els cursos en línia, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment  als alumnes que no hagin superat el curs, però que hagin fet les activitats requerides. 

Els certificats de final grau acrediten la superació del grau per poder continuar el procés d'aprenentatge.  

Certificat d'assoliment 

 • En els cursos presencials, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència i assoliment   als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes del curs superin l'avaluació continuada i final. 
 • En els cursos en línia, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment i assoliment  als alumnes que, a més d'haver fet satisfactòriament les activitats  que corresponguin, superin l'avaluació. 

Certificat d'assistència o seguiment 

 • En els cursos presencials, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència  als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes. 
 • En els cursos en línia, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment  als alumnes que no hagin superat el curs, però que hagin fet les activitats requerides. 

Els certificats dels cursos complementaris i especialitzats, d'acord amb el programa de cada curs l'assoliment o l'assistència.

Certificat d'assoliment 

 • Els certificats que expedirà el CPNL en el cas que hi hagi avaluació final, un  certificat d'assistència i assoliment  als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes del curs superin l'avaluació. 
 • En els cursos en línia, s'expedirà un  certificat de seguiment i assoliment si, a més d'haver fet satisfactòriament les activitats  que corresponguin, superen l'avaluació final. 

Certificat d'assistència o seguiment 

Els certificats que expedirà el CPNL en el cas que no hi hagi avaluació final, o que no s'hagi superat:

 • certificat d'assistència  als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes. 
 • certificat de seguiment  als alumnes de cursos en línia que no hagin superat el curs, però que hagin fet les activitats requerides.