Cursos de català

  • Per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció i per a les que volen escriure'l adequadament.
  • Per a les persones que l'han d'utilitzar de manera excel·lent.
  • Per a col·lectius específics.