Cursos de català

Modalitats

Cursos presencials

Els cursos presencials requereixen l'assistència de l'alumne a classe presencial setmanal i tenen el suport de professorat expert.
El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor.
L'assistència a classe permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge.
Disposen d'una aula virtual en el Teams per a les activitats o interaccions més enllà de l'aula física.

Els cursos presencials que, d'acord amb les normes sanitàries s'hagin de confinar, es reorientaran a la modalitat virtual.

Cursos virtuals

Els cursos virtuals requereixen l'assistència de l'alumne a la classe virtual setmanal  i tenen el suport de professorat expert.  El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor. L'assistència a classe virtual permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge. Disposen d'una aula virtual en el Teams per a fer les classes de manera síncrona.

Els cursos virtuals són bàsicament com els presencials, però amb la diferència que les classes es fan a través de l'ordinador o dispositiu mòbil. La resta (horaris, coincidència amb els altres alumnes, contacte amb el professor, etc.) és igual que en les classes presencials.

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia. La durada presencial és del 50% de les hores que s'acrediten.

La plataforma virtual del curs semipresencial és l'Aula Mestra o el Moodle, que donen suport a l'aprenentatge.
El professor del curs i la plataforma virtual guien l'aprenentatge de l'alumne.

Cursos en línia

Els cursos en línia proposen un aprenentatge autònom en què l'alumne aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma virtual, d'activitats per a la pràctica en l'entorn virtual i del suport d'un professor en línia.

El temps de dedicació de l'alumne és diferent segons el nivell i el curs. Per a l'aula virtual en alguns nivells s'utilitza el Teams, especialment per a realitzar alguna activitat o sessió que proposa la connexió síncrona.

Cursos híbrids

Són cursos que combinen la modalitat presencial en un 75% i la modalitat en línia en un 25%, a través de Teams. Com a mesura excepcional arran de la COVID-19, el Consorci ofereix aquesta modalitat per poder incrementar la seva oferta i rendibilitzar així al màxim les aules de què disposa.

Cercador de cursos