catàleg de serveis

Serveis per a l'Administració

Innovem en metodologia

per obtenir els millors resultats

Destaqueu en la qualitat

de les vostres comunicacions

Un servei lingüístic integral

El CPNL, com a institució pública integrada per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona, col·labora amb les administracions públiques per estendre el coneixement i l'ús de la llengua catalana, i afavorir la cohesió social.

Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. Aquest dret obliga a les administracions públiques

Les llengües oficials de Catalunya són el català, el castellà i l’aranès

El CPNL va signar 238 convenis amb l’Administració pública el 2018