Promoció de l'ús

Sessions de sensibilització per a comerciants

  • Descripció:  l'objectiu d'aquestes sessions és reflexionar amb els comerciants sobre les actituds lingüístiques relacionades amb l'ús del català i conscienciar-los de la importància d'incorporar-lo en l'àmbit comercial, per atendre el client en la seva llengua i així fidelitzar-lo i garantir també que pugui exercir el dret d'elecció de llengua.

  • Destinataris: professionals del sector del comerç.

  • Calendari: el calendari de les sessions s'acorda entre l'organització i el CPNL.

  • Durada: flexible, fins a 4 hores

  • Modalitat: presencial

  • Aula: l'organització facilitarà l'espai adient per dur a terme la sessió, amb els permisos i cobertures d'assegurances corresponents.

Per sol·licitar una sessió...