Promoció de l'ús

Emmarca't territorial

Emmarca’t  

L'estratègia Emmarca't pretén acostar el català a les grans marques, fent-los veure el seu potencial publicitari: la llengua és clau per crear vincles d’afinitat. Una marca d'èxit és la que la gent recorda, perquè ha aconseguit que el públic objectiu s'hi identifiqui, perquè transmet una imatge autèntica, còmplice, de proximitat que la fa atractiva i fidelitza la clientela.

Segons l'estudi impulsat per la Direcció General de Política Lingüística al 67,9 % dels consumidors que viuen a Catalunya voldrien que les seves marques i botigues preferides se'ls adrecessin en català. L'ús del català és, per aquesta i per 49 raons més, una eina de màrqueting fonamental per seduir milions de consumidors potencials.

El català és un avantatge competitiu, utilitza'l.

Algunes dades

Emmarca’t Territorial

El projecte Emmarca't Territorial deriva de l’estudi Emmarca’t i té com a destinatàries les empreses amb les marques més notòries en els àmbits territorials locals i comarcals. Els objectius són fer créixer l'ús del català en la publicitat, el web i les xarxes socials, l'atenció telefònica i l'atenció oral d'aquestes marques.