Gramàtica

Bàsic 3

En el nivell bàsic 3 l'alumne entendrà i produirà globalment i en detall textos orals i converses, en varietat estàndard, sobre qualsevol tema d'interès general i comprendrà el més essencial d'informacions generals emeses pels mitjans de comunicació. L'aprenent també podrà escriure textos breus en varietat estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.

El nivell bàsic 3 és el tercer dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell bàsic A2 que acredita que l'alumne és un usuari bàsic.

Un usuari bàsic A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació), es pot comunicar en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals, pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Els continguts gramaticals del nivell bàsic 3

A l'índex de l'esquerra hi ha tots els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories. A més, es destaquen en negreta els continguts que s'introdueixen en aquest nivell.

 

 

 

Filtres

Cercar Cerca avançada