Cercar Cerca avançada
Tornar

2. Lligar les idees: connectors i marcadors textuals

Bàsic 3

Els connectors són paraules que uneixen idees i serveixen per introduir idees de comparació, direcció, causa, conseqüència…, i donar sentit als textos o expressions orals.

Poden expressar:

 • Comparació
     La capsa verda és tan gran com la capsa groga. 
     La capsa groga no és tan gran com la vermella.
     La capsa blava és més gran que la capsa vermella. 
     La meva germana és menys alta que jo.
     Tant l'un com l'altre són grans.
     Ni l'una ni l'altra són petites.
     Tots dos són grans.
     L'un és gris i l'altre no.
 • Direcció
     On vas? Vaig a casa meva.      
     On vas ara? Vaig a portar aquestes begudes.
 • Causa
     Com que feia fred vam sortir molt abrigats.    
     Vam sortir molt abrigats perquè feia fred.
     Ja que em vas avisar de la reunió de coordinació, he preparat l’informe.
 • Conseqüència
     Feia fred; per tant, vam sortir molt abrigats. 

Filtres

Nivell