Cercar Cerca avançada
Tornar

16. El subjuntiu

Bàsic 3

El subjuntiu inclou els temps verbals que expressen dubte, possibilitat o desig.
   No crec que vingui.
   Pot ser que ho faci ella mateixa.
   Vull que siguis feliç.

 

Usos del subjuntiu

 • Utilitzem el present de subjuntiu en frases que tenen dos verbs i el verb principal és en present d'indicatiu.
   
  • Per valorar o dubtar.
      M'agrada que arribis puntual. (No declarem: fem una valoració).
      Dubto que arribis puntual. (No declarem: expressem un dubte).
    
  • Per expressar influència (ordres, consells, desitjos i preferències).
      Vull que arribis puntual. (ordre)
       T'aconsello que arribis puntual. (consell)
      Espero que arribis puntual. (desig)
      M'estimo més que arribis puntual. (preferència)
    
  • Per expressar obligació o necessitat (perífrasi d’obligació).
      Cal que arribis puntual.
    
 • Utilitzem el present de subjuntiu com a verb principal per expressar ordres negatives. Cal tenir en compte que les ordres positives s’expressen amb l’imperatiu.         
     Pere, no arribis tard! (l’ordre positiva, amb imperatiu, és: Pere, arriba puntual!)
     No seguis al banc, que l’acaben de pintar!
     Si us plau, no diguis res, necessito silenci!
 • El fem servir per a frases amb construccions com cal que..., és necessari que..., vull que…
     Cal que perdis la por de parlar en públic.
     És necessari que plogui per evitar la sequera dels boscos.
     Vull que vingueu tots a sopar a casa aquest cap de setmana!

   
 • La presència de la conjunció que ens pot orientar per saber que hi cal un verb en mode subjuntiu.
     Em demana que corri més.
     Vol que li faci la feina.

Les formes regulars del subjuntiu

 • Models de verbs regulars:
PARLAR CÓRRER PERDRE  CONVÈNCER DORMIR LLEGIR
 parli
 parlis
 parli
 parlem  
 parleu
 parlin
 corri
 corris
 corri
 correm      
 correu
 corrin
 perdi
 perdis
 perdi
 perdem       
 perdeu
 perdin
 convenci
 convencis
 convenci
 convencem
 convenceu
 convencin
 dormi
 dormis
 dormi
 dormim       
 dormiu
 dormin
 llegeixi
 llegeixis
 llegeixi
 llegim
 llegiu
 llegeixin  
 • Alguns exemples:
     És necessari que repartim el correu.
     Vull que us hi divertiu molt.
     Que arribin a l'hora que vulguin!
   

Les formes irregulars del subjuntiu

 • Alguns verbs irregulars en subjuntiu:
CABER SABER ANAR FER ESTAR SER
 càpiga
 càpigues
 càpiga
 capiguem  
 capigueu
 càpiguen
 sàpiga
 sàpigues
 sàpiga
 sapiguem  
 sapigueu
 sàpiguen  
 vagi
 vagis
 vagi
 anem   
 aneu
 vagin  
 faci
 facis
 faci
 fem
 feu
 facin   
 estigui
 estiguis
 estigui
 estiguem
 estigueu
 estiguin
 sigui
 siguis
 sigui
 siguem
 sigueu
 siguin
PODER VOLER VEURE VIURE HAVER CAURE
 pugui
 puguis
 pugui
 puguem
 pugueu
 puguin
 vulgui
 vulguis
 vulgui
 vulguem  
 vulgueu
 vulguin
 vegi
 vegis
 vegi
 vegem  
 vegeu
 vegin
 visqui
 visquis
 visqui
 visquem  
 visqueu
 visquin
 hagi
 hagis
 hagi
 hàgim
 hàgiu
 hagin
 caigui
 caiguis
 caigui
 caiguem
 caigueu
 caiguin
 • Si us hi fixeu, les formes irregulars que acabem de veure són de la 2a conjugació, i apareixen amb una -g-, que de vegades és -c- o -q-. Aquestes consonants ja apareixen al present d'indicatiu, com podeu veure, per exemple, al verb poder: jo puc > puguis, puguis...
   
 • Segueixen aquest mateix model els verbs següents, en què cal mirar si hi ha -c a al present d’indicatiu (1a persona, jo). Si hi ha -c, farem totes les persones del present de subjuntiu amb -gu-.
   Present d'indicatiu Present de subjuntiu
dur
dir
conèixer
tenir
riure
entendre  
resoldre
aprendre
moure
duc
dic
conec
tinc
ric
entenc
resolc
aprenc
moc
 dugui, duguis, dugui, dugueu, duguem, duguin
 digui, diguis, digui, diguem, digueu, diguin
 conegui, coneguis, conegui, coneguem, conegueu, coneguin
 tingui, tinguis, tingui, tinguem, tingueu, tinguin
 rigui, riguis, rigui, riguem, rigueu, riguin
 entengui, entenguis, entengui, entenguem, entengueu, entenguin
 resolgui, resolguis, resolgui, resolguem, resolgueu, resolguin
 aprengui, aprenguis, aprengui, aprenguem, aprengueu, aprenguin
 mogui, moguis, mogui, moguem, mogueu, moguin

Pots consultar la fitxa de les perífrasis verbals amb subjuntiu per expressar l'obligació.

Etiquetes: subjuntiu

Filtres

Nivell