Cercar Cerca avançada
Tornar

41. Les preposicions

Bàsic 1

Les preposicions són paraules invariables que relacionen dos elements de la frase. Que siguin invariables implica que no tenen singular ni plural i que no són ni masculines ni femenines.

Són preposicions: a, en, per, de

     Vaig a casa.
     Passejo per la vorera.
     Vinc de comprar.

 

Fem servir la preposició a per:

— Indicar direcció i localització:
          a casa de l'Ester, a Barcelona, a Lima, a Colòmbia

Dirigir-se a [lloc]: On vas? Vaig a casa. 

— També pot indicar acció: 
          vaig a comprar…

Dirigir-se a [acció]: On vas ara? Vaig a portar aquestes begudes.   

Fem servir la preposició en per:

— Indicar localització davant dels articles indeterminats (un, una…), dels indefinits (algun, alguna…) i dels demostratius (aquest, aquesta…): 

treballa en una oficina, viu en aquest carrer…

Bàsic 2

Les preposicions per, amb, a, en i de

Preposició Serveix per indicar
   per  Extensió d'una àrea i trajecte
    Hi ha deixalles per tot el voral.
    Passarem per la carretera de Vallvidrera o pels túnels?

 Causa opinió, mitjà
    Això et passa per bona persona.
    Pel meu pare, sempre està tot perfecte.
    T'enviem la informació per correu certificat.
   amb   Manera, instrument, companyia, mitjà de transport
    Beu amb moderació.
    S'escriu amb ve baixa i amb dues esses.
    Encara viu amb els seus pares.
    Sempre torna de la feina amb patinet.
   a  Situació (davant noms de lloc propis o amb article definit)
    Ara són a Perpinyà.
    Cada dia vaig a la piscina.

 
Manera de fer les coses
    Rentes els sostenidors a mà o a màquina?
    Sempre faig les coses a mitges.
   en  Situació (davant noms amb demostratius, numerals i indefinits)     
    Pujarem en aquella muntanya.
    Fa temps que viuen en tres pisos diferents.
    He deixat les claus en alguna habitació.

Mitjà de transport o altres expressions
    Vaig a la feina en bicicleta.
    Ho faran en un tres i no res.
   de  Matèria, pertinença, estil, origen, sentits, autoria
    Una camisa de ratlles i una americana de lli.
    Una estufa de gas.
    Una cambra de bany.
    La guitarra de la Berta.

Filtres

Nivell