Gramàtica

Bàsic 1

En el nivell bàsic 1 l’alumne aprendrà a fer intervencions bàsiques en converses quotidianes i podrà comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament formals, sobre temes d'interès general. A més, l'aprenent es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les grafies i començarà a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic.

El nivell bàsic 1 és el primer dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell bàsic A2 que acredita que l'alumne és un usuari bàsic.

Un usuari bàsic A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació), es pot comunicar en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals, pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Els continguts gramaticals del nivell bàsic 1

A l’índex de l’esquerra hi ha els continguts que pertanyen en aquest nivell classificats per categories.
  

Cercar Cerca avançada