Cercar Cerca avançada

1. L'alfabet

Bàsic 1

Les lletres de l’alfabet català són les següents:

Grafia Nom Exemples de com sonen les lletres
 a  a  alt
 b  be alta  buc
 c  ce  cap, cel
 d  de  dau
 e  e  èxit, ell
 f  efa  fill
 g  ge  got, gent
 h  hac  ham
 i  i llatina  indi, iogurt
 j  jota  joc
 k  ca  kiwi
 l  ela  lent
 m  ema  mà
 n  ena  no
 o  o  ona, pot
 p  pe  peu
 q  cu  quan, que
 r  erra  roc, cara
 s  essa  sac, cosa
 t  te  te
 u  u  ull, cauen
 v  ve baixa  vi
 w  ve doble  watt, web
 x  ics, xeix  taxi, xai
 y  i grega  faraday, banya
 z  zeta  zebra
  • D’aquestes lletres, cinc són vocals, a, e, i, o, u, i la resta són consonants.
  • Cal fixar-se que cada exemple correspon a un so determinat per a cadascuna de les lletres; per tant, quan hi ha dos exemples, vol dir que els sons són diferents en cada paraula.
  • Hi ha algunes lletres modificades, com la ç, que sona com una ss, i la ela geminada, l·l, que sona com una ela doble.

Els dígrafs

Hi ha combinacions de dues lletres que es pronuncien amb un sol so: són els dígrafs.

Dígraf Exemples
rr sorra, carrer, parra… 
ss tassa, massa, classe… 
ll colla, fulla, palla, llapis… 
ny canya, Catalunya, pany… 
qu queixal, quilo, paquet, màquina… 
gu guepard, guilla, paguem…
ix* caixa, faixa, reixa…
ig passeig, mig, maig…
tx despatx, fitxa…

* El dígraf ix, en paraules com caixa, faixa…, sona com un sol so (el de la x) en part del català oriental.

Cal tenir en compte que:

  • Els dígrafs rr i ss no apareixen mai al principi ni al final de la paraula, només entremig: carro, bossa (però rata, coses…).
  • Quan escrivim qu i gu davant de i i e, la u no sona. Si volem que soni, hi posem dièresi: guitarra, esquí (però piní, estió…).
  • El dígraf ig sona com tx quan és a final de mot.

Filtres

Nivell