Cercar Cerca avançada
Tornar

1. L'alfabet

Bàsic 1

Les lletres de l’alfabet català són les següents:

Grafia Nom Exemples de com sonen Grafia Nom Exemples de com sonen
 a  a  alt, cafeteria  n  ena  no, cinc, canvi
 b  be alta  buc, àrab  o  o  ona, pot, hospital
 c  ce  cap, cel  p  pe  peu
 d  de  dau, fred  q  cu  quan
 e  e  èxit, ell, pare  r  erra  cara, serra, dir
 f  efa  fill  s  essa  sac, cosa
 g  ge  got, gent, diàleg  t  te  te, vent
 h  hac  ham, hawaià  u  u  ull, cauen
 i  i llatina  indi, iogurt, noia  v  ve baixa  vi
 j  jota  joc  w  ve doble  watt, web
 k  ca  kiwi  x  ics, xeix  taxi, xai, examen
 l  ela  lent  y  i grega  faraday, banya
 m  ema  mà  z  zeta  zebra
 • D’aquestes lletres, cinc són vocals, a, e, i, o, u, i la resta són consonants.
   
 • Cal fixar-se que cada exemple correspon a un so determinat per a cadascuna de les lletres; per tant, quan hi ha dos exemples, vol dir que els sons són diferents en cada paraula.
   
 • Hi ha algunes lletres modificades, com la ç, que sona com una ss, i la ela geminada, l·l, que sona com una ela llarga.
   
 • D’acord amb la tradició ortogràfica valenciana, les lletres efa, ela, ema, ena, erra i essa també reben les denominacions efe, ele, eme, ene, erre i esse.

Els dígrafs

Hi ha combinacions de dues lletres que es pronuncien amb un sol so: són els dígrafs.

Dígraf Exemples Dígraf Exemples
rr sorra, carrer, parra…  ig passeig, mig, maig…
ss tassa, massa, classe…  tx despatx, fitxa…
ll colla, fulla, palla, llapis…  tz atzar…
ny canya, Catalunya, pany…  tg metge, fetge, platges…
qu queixal, quilo, paquet, màquina…  tj platja, mitja…
gu guepard, guilla, paguem… ts potser…
ix caixa, faixa, reixa… sc piscina, ascensor…


Cal tenir en compte que:

 • Els dígrafs rr i ss no apareixen mai al principi ni al final de la paraula, només entremig:
     carro, bossa (però rata, coses…).
   
 • Quan escrivim qu i gu davant de i i e, la u no sona. Si volem que soni, hi posem dièresi:
     guitarra, esquí (però piní, estió…).
   
 • El dígraf ig sona com tx quan és a final de mot.
     passeig, mig, despatx, empatx
   
 • El dígraf ix, en paraules com caixa, faixa…, sona com un sol so (el de la x) en part del català oriental.