Cercar Cerca avançada
Tornar

10. Els gentilicis

Bàsic 1

Els gentilicis són adjectius que indiquen l’origen o la procedència i es relacionen amb noms propis corresponents a països, comarques, ciutats…

Cal fixar-se que, encara que el nom propi comenci per majúscula, el gentilici s’escriu amb minúscula inicial.

Terminació del gentilici Nom propi Gentilici
-í , -ina el Marroc
Tarragona
Alacant
Menorca
Tortosa
marroquí, marroquina
tarragoní, tarragonina
alacantí, alacantina
menorquí, menorquina
tortosí, tortosina
-à, -ana els Països Catalans, Catalunya
el País Valencià
Nigèria
l’Uruguai
la República Dominicana
l’Equador
Itàlia
l’Àfrica
Roma
català, catalana
valencià, valenciana

nigerià, nigeriana
uruguaià, uruguaiana
dominicà, dominicana
equatorià, equatoriana
italià, italiana
africà, africana
romà, romana
-ès, -esa la Xina
França
el Pakistan
Portugal
Viena
Hongria
Romania
xinès, xinesa
francès, francesa
pakistanès, pakistanesa
portuguès, portuguesa
vienès, vienesa
hongarès, hongaresa
romanès, romanesa
-ec, -ega Grècia
Noruega
grec, grega
noruec, noruega
-u, -va/-ea Moldàvia
Europa
moldau, moldava
europeu, europea
-enc, -enca Eivissa
el Canadà
Santa Coloma
eivissenc
canadenc, canadenca

colomenc, colomenca
altres
…, -a
el País Basc
Espanya
l'Índia
Armènia
Andalusia
Extremadura
Alemanya
Suïssa
Suècia
Bèlgica
Àustria
el Brasil
basc, basca
espanyol, espanyola

indi, índia
armeni, armènia
andalús, andalusa
extremeny, extremenya
alemany, alemanya
suís, suïssa
suec
, sueca
belga, belga
austríac, austríaca
brasiler, brasilera