Cercar Cerca avançada
Tornar

40. Els adverbis

Bàsic 1

Els adverbis són paraules invariables que modifiquen verbs, és a dir, ens en donen una informació complementària. També poden modificar adjectius i altres adverbis.

 • Adverbis de temps
sempre
 •  Indica ‘en tot moment’, ara i abans.
  Sempre vaig en bicicleta, m’agrada fer esport per desplaçar-me.
mai
 • Indica ‘en cap moment’, ni ara ni abans.
  No agafo mai el metro, tinc claustrofòbia.
encara
 • Per indicar que en un moment determinat una cosa continua passant.
  Avui a la tarda encara fa sol.
 • Serveix per fer èmfasi en les comparacions.
  Ella és molt treballadora, però la seva germana encara ho és més.
ja
 • Davant d'un verb en present, expressa una acció immediata.
  Ja vinc!
  Són les dues i ja soc a casa.
 •  Adverbis de lloc, de situació
aquí
damunt, sobre
davant
a la dreta, a mà dreta
a prop, a la vora
fora
dins, dintre
entrant
pujant
baixant
(per tot) arreu
enlloc
allà, allí
sota
darrere
a l'esquerra, a mà esquerra  
lluny
al fons, al final
al costat  
sortint
a baix
a dalt

al mig
al centre             

         Visc aquí. Davant de casa hi ha una estació de tren.
         Al fons hi ha la cuina. A mà dreta hi ha un lavabo, i a mà esquerra, el dormitori.
         La plaça és baixant a mà dreta.
         Aquí al costat hi ha un forn. Darrere el forn hi ha una pastisseria.

 

 • Adverbis de quantitat
 massa
 molt
 força        
 bastant
 poc
 una mica       
 prou
 poc
 tant            
 (no) gaire
 (no) gens
 (no) gens ni mica
 • Algunes remarques sobre els adverbis de quantitat:
  • Alguns exemples dels adverbis de quantitat:
   M'agrada molt fer esport. Viatjo molt amb els amics.
   M'agrada força cuinar per a la família. Parla força català.
   M'agrada bastant cuinar per als amics. Quan té temps lliure, escriu bastant.
   No m'agrada gaire netejar la casa. M'agrada poc netejar la casa.
   No m'agrada gens rentar el vàter. No condueix gens.
   No m'agrada gens ni mica sortir a treballar quan plou.
    
  • Els adverbis força i bastant són equivalents, i impliquen una quantitat considerable.
   El meu pare camina força.
   El meu cosí canta força.

    
  • Els adverbis massa i prou no indiquen una quantitat concreta.
   Treballa massa. (més del que cal)
   Fa prou esport. (en fa una quantitat suficient)
    
  • Els adverbis gaire, gens i gens ni mica es fan servir en frases negatives.
   No parla gaire. (vol dir que una mica sí que parla)
   No estudia gens. (implica una quantitat nul·la)
   No treballa gens ni mica. (una quantitat nul·la amb èmfasi)

Si vols ampliar la informació sobre aquests adverbis, pots consultar la fitxa dels quantitatius.