Tots els preus dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística es poden consultar a:

Taula de preus dels cursos (PDF)

  • Reduccions de matrícula
  • El cursos complementaris i especialitzats d'altres durades que es puguin organitzar, tindran el preu proporcional als cursos de 20 hores.

Taula dels preus dels cursos

Cursos generals Durada Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%

Inicial

(A1)

Inicial 45 h 0 €

Bàsic

Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
45 h 0 €
Bàsic (A2) 120 h 0 €

Elemental

Elemental 1
Elemental 2
Elemental 3
45 h 25,50 € 12,75 € 7,65 €
Elemental (B1) 120 h 68 € 34,00 € 20,40 €

Intermedi

Intermedi 1
Intermedi 2
Intermedi 3
45 h 50,50 € 25,25 € 15,15 €
Intermedi (B2) 120 h 141,00 € 70,50 € 42,30 €

Suficiència

Suficiència 1
Suficiència 2
Suficiència 3
45 h 98,50 € 49,25 € 29,55 €
Suficiència (C1) 120 h 262,67 € 131,33 € 78,80 €

Superior (C2)

90 h 245,50 € 122,75 € 73,65 €
Cursos complementaris Durada Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Ep! Escolta i parla. Curs oral de català 45 h 0 €
Grups de conversa 20 h 39,50 € 19,75 € 11,85 €
Cursos especialitzats Durada Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Diversos cursos orientats a
consolidar competències
lingüístiques i comunicatives
20 h 55,50 € 27,75 € 16,65 €
Última actualització: 22/07/22