Cursos de català

Pràctiques lingüístiques

Les pràctiques lingüístiques són obligatòries per als alumnes del curs Bàsic 3. Es tracta d'un exercici per practicar la conversa en contextos reals, fora de l'aula i sense el suport directe del docent que es duu a terme en establiments que col·laboren amb el programa Voluntariat per la llengua. Així, aquests comerços es comprometen a parlar en català amb qualsevol persona que se'ls adreci en aquesta llengua, ajuden a desenvolupar les competències orals en català dels aprenents i els fan guanyar confiança en aquest idioma.

Galeria

Alguns dels establiments on realitzem pràctiques lingüístiques

Última actualització: 09/04/24