Cursos de català

Activitats complementàries

La cohesió social és un dels eixos vertebradors i un dels objectius fonamentals de tota l'activitat del CPNL, que es manifesta de manera transversal a través de les accions que es duen a terme en els diferents àmbits d'actuació. Les activitats que complementen els cursos de català s'organitzen amb l'ajut d'entitats col·laboradores i propicien la interacció dels alumnes en un espai diferent al de l'aula i la descoberta d'un entorn de ciutat amb les seves possibilitats lúdiques, culturals i socials.

A banda d'aquestes activitats, que formen part del curs i, per tant, es desenvolupen en horari lectiu i són d'assistència obligatòria, hi ha altres activitats impulsades des de l'Àrea de Dinamització, molt especialment les del programa del VxL, que també són obertes als alumnes.

Les sortides complementàries s'organitzen sistemàticament al SLC de Sabadell i s'ajusten al nivell de cada curs. Mentre els cursos van ser quadrimestrals anaven des del Bàsic 1 fins al C2, però amb la pèrdua d'hores lectives que va suposar el pas a trimestrals es van limitar a inicials, bàsics i elementals.

L'interès d'aquestes sortides, a més d'oferir un marc per practicar la llengua, és que aporten un coneixement de la ciutat.

Galeria

imatges de les últimes sortides