La nostra feina és de llarg recorregut

Difusió

Parlem amb l'equip d'assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social de Santa Coloma de Gramenet (ELIC) format per Maia Salomón Sancho, Araceli Sánchez Bonilla i Francesc Martínez Martínez.

ELIC de Santa Coloma de Gramenet

Quan neix l'assessorament LIC?

Neix l’any 2004 amb les aules d'acollida, per acompanyar l'equip de docents i per treballar els Plans Educatius d'Entorn. Passen a formar part dels Serveis Educatius que ja incloïen els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)

Aquest curs, l'Araceli i en Francesc s'han incorporat a l'equip LIC a Santa Coloma de Gramenet amb la Maia, amb moltes ganes d'aprendre i fer el millor assessorament possible.

Com és la feina que feu?

La feina dels assessors LIC és una feina molt bonica i difícil. Fem l'assessorament perquè l'alumnat adquireixi les habilitats comunicatives i socials necessàries pel seu desenvolupament en els centres educatius. Però ho fem en un entorn complex i canviant, i de vegades passen per davant altres prioritats o urgències.

La nostra feina és una feina de llarg recorregut.

Com treballeu?

Treballem amb els tutors de l'aula d'acollida que atenen l'alumnat nouvingut que necessita suport lingüístic i conèixer la cultura d'aquí. Els tutors de l'aula es coordinen amb els diversos professors que tenen els alumnes i els ajuden a adquirir la llengua catalana per poder seguir les classes.

També treballem amb el coordinador LIC del centre educatiu i treballem temes relacionats amb el projecte lingüístic, els usos lingüístics, la formació i la recerca d'activitats interculturals que promoguin la cohesió social a dins i a fora del centre.

Quina idea destacaríeu pel que fa a l'aprenentatge i l'ús del català per part dels nois i noies que passen per les aules d'acollida?

En la formació que es dona als tutors novells d'aula d'acollida es parla d'una cosa molt important i que és molt difícil: la construcció de la identitat dels nois i noies que emigren. Ells i elles estaven en procés de creixement en un entorn cultural determinat i han de continuar el seu procés en un entorn diferent. El camí de la construcció de la identitat pròpia serà molt singular. Com que aquest camí té molts alts i baixos, cal un acompanyament a aquests alumnes per part de tota la comunitat educativa. Si ho fem bé, això els ha de permetre participar com a ciutadans en tots els àmbits de la societat. Això requereix temps, recursos i voluntat política.

Quines col·laboracions heu fet amb el CNL L'Heura?

La col·laboració amb el CNL L'Heura inclou activitats i materials relacionats amb la llengua, com ara la difusió de la campanya "Posa fil a les imatges" feta en els comerços de la ciutat; la difusió de programes com el Voluntariat per la llengua que també es fa a instituts de la ciutat; la col·laboració en accions de ciutat com taules professionals per compartir experiències o en campanyes com "Viu el Fondo" on es proposen activitats engrescadores per practicar el català als barris de la ciutat. També fruit d'aquesta col·laboració, aquest curs el CNL L'Heura ha fet el curs "El multilingüisme dins i fora de l'aula" a l'Escola Singuerlín i a l'Escola Wagner.

Vols compartir aquesta notícia?