El català a Santa Coloma de Gramenet

La situació del català a Santa Coloma de Gramenet ha anat variant al llarg del darrer segle. Factors com les onades migratòries ha tingut un pes important en les competències lingüístiques de la població de la ciutat. Les polítiques públiques de foment del coneixement i de l'ús del català en col·laboració amb la societat civil han marcat també canvis en l'evolució d'aquestes competències. Aquestes circumstàncies han fet de Santa Coloma de Gramenet una de la ciutats de Catalunya sobre la qual s'han realitzat més estudis i articles sociolingüístics.

En aquest apartat hem fet una selecció d'articles que permeten aproximar-ne la situació actual a partir de diferents estudis i metodologies, centrats en la ciutat o com a part de l'àrea del Barcelonès nord, de l'àrea de la primera corona metropolitana o de tot Catalunya.

Si necessiteu altres dades sobre el CNL L’Heura que no heu trobat en els informes llistats, no dubteu a sol·licitar-les a través d’aquest formulari.