Presentació CNL L'Heura

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública formada per la Generalitat de Catalunya i 135 administracions públiques que té l'objectiu de facilitar el coneixement del català i afavorir-ne l'ús en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d'atenció.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística.

En els següents enllaços podeu consultar:

Memòria del CNL L'Heura 2020

Memòria del CNL L’Heura 2019
 

El Centre de Normalització Lingüística L'Heura disposa d'un equip humà especialitzat i de mitjans tècnics per atendre les necessitats de formació, d'assessorament i de gestió lingüística de les empreses, les entitats o els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet.

Català per a adults

Per millorar els coneixements de català

 • Formació presencial i a distància.
 • Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental).
 • Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència).
 • Cursos específics: de conversa, d'atenció oral al públic, etc.

Assessorament

Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat

 • Atenció de consultes sobre drets lingüístics.
 • Informació sobre recursos lingüístics.
 • Informació sobre eines informàtiques en català.
 • Disponibilitat de models de documents per a associacions i empreses.

Dinamització

Per fomentar l'ús oral del català

 • Promoció del Voluntariat per la Llengua.
 • Promoció dels establiments col·laboradors.
 • Acords de col·laboració amb associacions de nous immigrants i d'acolliment.
 • Participació en els plans d'entorn.
 • Participació en els plans d'acolliment lingüístic.

Empreses i organitzacions

Perquè el català sigui present en l'àmbit socioeconòmic

 • Plans a mida per a empreses i entitats que volen iniciar un procés de normalització lingüística.
 • Anàlisi lingüística de l'organització.
 • Pla de formació del personal per adequar el seu nivell de català a les necessitats del lloc de treball.
 • Assessorament lingüístic.


La relació de col·laboració entre les empreses o entitats i el CNL L'Heura es formalitza amb la signatura d'un conveni o acord de col·laboració en el qual les dues organitzacions assumeixen els compromisos necessaris per garantir l'èxit del pla de treball proposat.

El Consell de Centre

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL L'Heura. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística.

Sra. Bàrbara Ferrer Escobar
Presidenta i representant de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Sra. Lídia Montero Cos
Representant de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Sra. Mireia González Sáez
Representant de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Sr. Xavier Moral Ajado
Representant de la Direcció General de Política Lingüística

Sr. Maria Salomon Sancho
Representant del Departament d'Ensenyament

Sra. Pilar López Martínez
Directora del Centre de Normalització Lingüística

Sra. Conxita Ripollès Heras
Representant dels treballadors

Sra. Maria Fradera Barceló
Representant dels treballadors

Sra. Esther Planas i Fosch
Secretària