Empreses lingüísticament responsables (ELR)

Socioeconòmic

Desembre 2017

El Servei de Català d'Olot-la Garrotxa i DinamiG impulsen el projecte ELR per promoure la incorporació de la llengua en la gestió empresarial com un valor més.

La responsabilitat Social Empresarial (RSE) dibuixa un model d'empresa compromès amb el territori i que incorpora els valors mediambientals, socials i també culturals com a marca de millora contínua. A la Garrotxa la RSE és una filosofia que moltes empreses de la zona apliquen des de ja fa temps. Fa uns anys, la Fundació Privada Turisme Garrotxa va començar a implantar polítiques de gestió socialment responsable a partir del Codi de gestió sostenible. A partir d'uns indicadors vinculats al concepte de territori, les empreses valoren tota una sèrie d'elements que les fan més responsables socialment.

Les empreses adherides a Turisme Garrotxa també apliquen aquest Codi, tenint sempre com a marc la Carta europea de turisme sostenible.

Així doncs, en aquesta comarca ja es donaven les condicions necessàries perquè moltes empreses fossin responsables amb la societat, però hi faltava un element que, tot i que apareix al Codi, romania ocult: la llengua.

Per això, el Servei de Català d'Olot-la Garrotxa del Consorci per a la Normalització Lingüística es va posar en contacte amb les dues organitzacions citades per proposar-los un projecte nou: les empreses lingüísticament responsables (ELR). Projecte innovador a Catalunya que té com a objectiu incorporar conscientment la llengua i la qualitat lingüística en la gestió empresarial com un valor més.

El 2016, amb la creació de DinamiG, consorci creat per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa que integra les diferents entitats que treballaven en l'àmbit del desenvolupament econòmic a la comarca, se signa un conveni de col·laboració i s'inicia el projecte.

L'objectiu principal és aconseguir que les empreses adquireixin compromisos relacionats amb la llengua. Aquests compromisos estan agrupats en quatre blocs de tal manera que l'empresa el primer any tria els del primer bloc, l'any següent els del segon i així successivament,

Els quatre blocs són:

-       Imatge externa: pàgina web i documents de màxima difusió.

-       Imatge interna: documents interns i formació en català.

-       Connexió de l'empresa amb la llengua del territori: català com a requisit o mèrit i tenir en compte el català en la relació amb els proveïdors.

-       Connexió de l'empresa amb la cultura del territori: col·laboració de l'empresa en projectes relacionats amb la llengua o la cultura.

A finals del 2017 les empreses que s'havien compromès amb el primer bloc han estat auditades i les que han complert els compromisos adquirits, acreditades com a ELR.

En total 31 empreses han participat en el projecte, de les quals 24 ja tenen l'acreditació que les distingeix com a empreses que apliquen valors lingüístics en el seu estil de gestió.

A la pàgina web del SC d'Olot-la Garrotxa (www.cpnl.cat/olot-garrotxa) i a la de DinamiG (www.dinamig.cat) a l'apartat d'empreses, s'hi pot trobar el detall de tot el projecte i les empreses que hi participen.

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta publicació?