Lloret

Cursos setembre-desembre 2023

Consulteu prèviament les qüestions organitzatives dels cursos

El curs començarà el 20/21 de setembre i acabarà el 4/5 de desembre 2023 (fullet informatiu)

Nivell INICIAL (v. programa), A1 europeu

NIVELL DIES HORARI LLOC 
INICIAL dilluns i dimecres de 11.30 a 13.30 h Aula de l'Oficina de Català
INICIAL dimarts i dijous de 16.15 a 18.15 h Aula de l’Oficina de Català

Nivell BÀSIC (v. programa), A2 europeu

NIVELL DIES HORARI LLOC 
BÀSIC 1 dimarts i dijous de 9.15 a 11.15 h Aula de l'Oficina de Català 
BÀSIC 1 dimarts i dijous de 14 a 16 h Aula de l'Oficina de Català 
BÀSIC 1 dilluns i dimecres de 16.45 a 18.45 h Aula de l'Oficina de Català
BÀSIC 2 dilluns i dimecres de 14.30 a 16.30 h Aula de l'Oficina de Català
BÀSIC 2 dilluns i dimecres de 19 a 21 h Aula de l'Oficina de Català
BÀSIC 3 dimarts i dijous de 11.30 a 13.30 h Aula de l'Oficina de Català
BÀSIC 3 dilluns i dimecres de 19 a 21 h Casa de la Cultura

A part de l’oferta de cursos de nivell bàsic presencials, el CPNL també n’ofereix en línia (1. Asíncrona, mitjançant una plataforma Moodle, amb un tutor i un pla de treball. 2. Síncrona, amb dues classes setmanals en un horari determinat, a través de la plataforma Teams). Si s'opta per una modalitat en línia, es recomana tenir ordinador i bona connexió a internet. Podeu buscar en el CERCADOR de cursos del CPNL aquesta oferta.

Nivell ELEMENTAL (v. programa), B1 europeu

NIVELL DIES HORARI LLOC 
ELEMENTAL 3 dimarts i dijous de 19 a 21 h Casa de la Cultura

A part de l'oferta de cursos de nivell elementaL presencials, el CPNL també n'ofereix en línia (1. Asíncrona, mitjançant una plataforma Moodle, amb un tutor i un pla de treball. 2. Síncrona, amb dues classes setmanals en un horari determinat, a través de la plataforma Teams). Si s'opta per una modalitat en línia, es recomana tenir ordinador i bona connexió a internet. Podeu buscar en el CERCADOR de cursos del CPNL aquesta oferta.

Nivell INTERMEDI (v. programa), B2 europeu

NIVELL DIES HORARI LLOC 
INTERMEDI 3 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 h Aula de l'Oficina de Català 

A part de l'oferta de cursos de nivell intermedi presencials, el CPNL també n'ofereix en línia (1. Asíncrona, mitjançant una plataforma Moodle, amb un tutor i un pla de treball. 2. Síncrona, amb dues classes setmanals en un horari determinat, a través de la plataforma Teams). Si s'opta per una modalitat en línia, es recomana tenir ordinador i bona connexió a internet. Podeu buscar en el CERCADOR de cursos del CPNL aquesta oferta.

Nivell de SUFICIÈNCIA (v. programa), C1 europeu

NIVELL DIES HORARI LLOC 
SUFICIÈNCIA 3 dimarts i dijous de 15 a 17 h Aula Teams (modalitat síncrona)

A Lloret aquest trimestre no oferim cap curs de nivell de suficiència en modalitat presencial. La modalitat en línia síncrona és amb dues classes setmanals en un horari determinat, a través de la plataforma Teams. El CPNL també ofereix cursos d’aquest nivell en línia asíncrona, mitjançant una plataforma Moodle, amb un tutor i un pla de treball. Si s'opta per una modalitat en línia, es recomana tenir ordinador i bona connexió a internet. Podeu buscar en el CERCADOR de cursos del CPNL aquesta oferta.


Nivell SUPERIOR (v. programa), C2 europeu

Els cursos del nivell C2 que s'ofereixen són en la modalitat en línia asíncrona, és a dir, es treballa amb una plataforma Moodle que conté tot el temari, el pla d'estudis i tot el material per estudiar. Hi ha un tutor que guia l'aprenentatge, corregeix les tasques avaluatives i valora els resultats. Al final hi ha un examen presencial per obtenir el certificat homologat. 

En aquest primer trimestre hi haurà cursos de nivell C2 tant ANUALS (de setembre a maig) com INTENSIUS (de setembre a gener). 


Proves de col·locació:

Els alumnes nous han de fer una prova de col·locació (de nivell), excepte que siguin de perfil Inicial, de perfil Bàsic 1 o bé ja tinguin un certificat reconegut.

Si es té un certificat equivalent, s'ha de penjar al web cpnl.cat/inscripcions  perquè sigui validat. No es podrà fer la inscripció si abans no s'ha validat aquesta documentació.

Les proves de col·locació se sol·liciten des del web: cpnl.cat/inscripcions/prova i es poden fer en línia o presencialment al Servei de Català. Els alumnes nous han d'haver fet les proves de nivell ABANS del dia de la inscripció, excepte els nivells inicial i Bàsic 1, que no necessiten fer una prova de col·locació.

--------------------------------------

Certificació

  • El certificat oficial de nivell A1 o superior és vàlid per a l'emissió de l'informe d'arrelament social (curs inicial)
  • El certificat oficial de nivell A2 és vàlid per a l'emissió de l'informe d'integració social (curs bàsic 3)
  • Els certificats expedits pel CPNL en cursos que coincideixen o inclouen l'acabament d'un nivell (bàsic, elemental, suficiència i superior) són equivalents oficialment als certificats de Política Lingüística.
Última actualització: 20/09/23