Cursos de català

Reduccions

Reduccions de matrícula

1- Poden sol·licitar la reducció del 50%

 • pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
 • membres de família nombrosa de categoria general
 • membres de família monoparental de categoria general
 • persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

2- Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • persones aturades
 • membres de família nombrosa de categoria especial
 • membres de família monoparental de categoria especial
 • persones en situació de precarietat

Documents acreditatius

 • pensionistes: certificat de pensió de la Seguretat Social o òrgan equivalent
Exemples:
Fes clic per veure més gran
 • família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
Exemples:
Fes clic per veure més gran
 • família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
Exemples:
Fes clic per veure més gran
 • persones amb discapacitat: certificat de reconeixement o targeta acreditativa d'un grau de discapacitat igual o superior al 33 %
Exemples:
Fes clic per veure més gran
 • persones aturades (cal presentar un dels documents següents):
  • Informe sobre la situació laboral actual, emès pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), que indiqui que la persona està desocupada
   Exemples:
   Fes clic per veure més gran
  • Certificat de situació expedit pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que indiqui que la persona és beneficiària d'una prestació/subsidi
   Exemples:
   Fes clic per veure més gran
  • Certificat del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), que acrediti que la persona està en situació de Demandant d'Ocupació No Ocupada (DONO)
   Exemples:
   Fes clic per veure més gran
 • persones en situació de precarietat (cal presentar un dels documents següents):
  • Informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l'Ajuntament
   Exemples:
   Fes clic per veure més gran
  • Certificat que acrediti el cobrament de la RMI (renda mínima d'inserció)
  • Certificat que acrediti el cobrament de la RGC (renda garantida de ciutadania)
   Exemples:
   Fes clic per veure més gran