Cursos de català

Material didàctic per als cursos de català

Consulta el material didàctic del teu curs

Cursos de nivell bàsic i elemental

En els cursos dels graus Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3, en modalitat presencial o en línia síncrona, el primer dia de classe el professorat indicarà a l'aula si cal adquirir el material següent:

Bàsic 1

Presencial i en línia síncrons

BERNADÓ, CRISTINA; PUJOL, ANTONINA; ESCARTÍN, MARTA

Som-hi! Bàsic 1

Editorial Barcanova (2019)

ISBN: 9788448949204

Bàsic 2

Presencial i en línia síncrons

BERNADÓ, CRISTINA; PUJOL, ANTONINA; ESCARTÍN, MARTA

Som-hi! Bàsic 2

Editorial Barcanova (2019)

ISBN: 9788448949211

Bàsic 3

Presencial i en línia síncrons

BERNADÓ, CRISTINA; PUJOL, ANTONINA; ESCARTÍN, MARTA

Som-hi! Bàsic 3

Editorial Barcanova (2019)

ISBN: 9788448949228

En els cursos dels graus Elemental 1, Elemental 2 i Elemental 3, en modalitat presencial o en línia síncrona, el material didàctic prescriptiu, és el següent:

Elemental 1

Presencial i en línia síncrons

MAS, M.; VILAGRASA, A.

Elemental 1. Llibre de l'alumne + Llibre d'exercicis de gramàtica

Editorial Veus

ISBN: 978-84-9883-758-2 (llibre d'exercicis: 978- 84-9883-759-9)

Elemental 2

Presencial i en línia síncrons

MAS, M.; VILAGRASA, A.

Elemental 2. Llibre de l'alumne + Llibre d'exercicis de gramàtica

Editorial Veus

ISBN: 978-84-9883-760-5 (llibre d'exercicis: 978-84-9883-761-2)

Elemental 3

Presencial i en línia síncrons

MAS, M.; VILAGRASA, A.

Elemental 3. Llibre de l'alumne + Llibre d'exercicis de gramàtica

Editorial Veus

ISBN: 978-84-9883-762-9 (llibre d'exercicis: 978-84-9883-763-6)

CURSOS SEMIPRESENCIALS I EN LÍNIA SEMISÍNCRONS:

Bàsic 1

Bàsic 2

Bàsic 3

BB (Bàsic 1 + Bàsic 2 + Bàsic 3)

Elemental 1

Elemental 2

Elemental 3

EE (Elemental 1+ Elemental 2 + Elemental 3)

Intermedi 1

  • Es treballa en una plataforma virtual.
  • Per a les sessions síncrones presencials o virtuals no cal adquirir cap material.

CURSOS EN LÍNIA ASÍNCRONS:

Bàsic 1

Bàsic 2

Bàsic 3

BB (Bàsic 1 + Bàsic 2 + Bàsic 3)

Elemental 1

Elemental 2

Elemental 3

EE (Elemental 1+ Elemental 2 + Elemental 3)

  • Es treballa amb material en línia.
  • No cal comprar llibre de text.

Cursos de nivell intermedi, suficiència i superior

En els cursos dels graus Intermedi 1, Intermedi 2 i Intermedi 3, en modalitat presencial, el material didàctic prescriptiu, és el següent:

Intermedi 1 

Presencial 

ALEMANY, E.; LLAGOSTERA , A.; SABATÉ, S.; VINYES, V.

Curs de llengua catalana. Nou Nivell intermedi 1

(nova edició revisada IEC 2016)

Editorial Castellnou (2018)

ISBN: 978-84-17406-02-8

Intermedi  2

Presencial

ALEMANY, E.; LLAGOSTERA , A.; SABATÉ, S.; VINYES, V.

Curs de llengua catalana. Nou Nivell intermedi 2 

(nova edició revisada IEC 2016)

Editorial Castellnou (2018)

ISBN: 978-84-17406-03-5

Intermedi  3

Presencial 

ALEMANY, E.; LLAGOSTERA , A.; SABATÉ, S.; VINYES, V.

Curs de llengua catalana. Nou Nivell intermedi 3 

(nova edició revisada IEC 2016)

Editorial Castellnou (2018)

ISBN: 978-84-17406-04-2

En els cursos dels graus Suficiència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3, en modalitat presencial, el primer dia de classe el professorat indicarà a l'aula si cal adquirir el material següent:

Suficiència 1

Presencial 

COMELLES, S.; GARCIA, T.; VILÀ, C.

Llengua catalana. Suficiència 1. Adaptat a la nova normativa

Editorial Barcanova (2017)

ISBN: 978-84-489-4361-5

Solucionari. (ISBN: 978-84-489-4362-2)

Suficiència 2

Presencial

GARCIA, T.; VILÀ, C.

Llengua catalana. Suficiència 2. Adaptat a la nova normativa.

Editorial Barcanova (2017)

ISBN: 978-84-489-4363-9

Solucionari. (ISBN: 978-84-489-4364-6)

Suficiència 3

Presencial 

GARCIA, T.; VILÀ, C.

Llengua catalana. Suficiència 3. Adaptat a la nova normativa.

Editorial Barcanova (2017)

ISBN: 978-84-489-4188-8

Solucionari. (ISBN:9 78-84-489-4190-1)

CURSOS EN LÍNIA ASÍNCRONS:

Intermedi 1

Intermedi 2

Intermedi 3

Suficiència 1

Suficiència 2

Suficiència 3

 C2

  • Es treballa amb material en línia.
  • No cal comprar llibre de text.

Informació del material en pdf:

Àudios complementaris:

Unitat 2

3.1. Presentacions

4.3. Converses telefòniques

Unitat 3

8.1. Busco pis

Unitat 4

3.5. Accions quotidianes

Unitat 5

5.1. Propostes de lleure

Unitat 6

2.5. Amb què hi vas?

6.2. A l’estació

Unitat 7

3.1. Anem a comprar

5.1. Roba

Unitat 8

3.1. Anem al restaurant

Unitat 9

6.1. L’historial mèdic

Unitat 10

2.3. A la feina

4.1. Buscar feina

Unitat 12

2.1. A l’aeroport

5.1. A la biblioteca

Última actualització: 14/02/24