Cursos de català

Material didàctic per als cursos de català

Consulta el material didàctic del teu curs!

Recupera els àudios del teu curs!

Unitat 1

3.1. Presentacions

Unitat 2

4.3. Converses telefòniques

Unitat 3

8.1. Busco pis

Unitat 4

3.5. Accions quotidianes

Unitat 5

5.1. Propostes de lleure

Unitat 6

2.5. Amb què hi vas?

6.2. A l’estació

Unitat 7

3.1. Anem a comprar

5.1. Roba

Unitat 8

3.1. Anem al restaurant

Unitat 9

6.1. L’historial mèdic

Unitat 10

2.3. A la feina

4.1. Buscar feina

Unitat 12

2.1. A l’aeroport

5.1. A la biblioteca