Gramàtica

Elemental 2

En el nivell elemental 2 l'alumne podrà entendre textos orals formals i converses en varietat estàndard amb un cert grau de complexitat i produir-los especificant-hi informacions i opinions personals. L'aprenent també podrà comprendre textos escrits formals de divulgació general i específica en varietat estàndard i saber-ne treure les informacions explícites i implícites.

El nivell elemental 2 és el segon dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell elemental B1 que acredita l'alumne és un usuari independent.

Un usuari independent B1 pot comprendre les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a l'oci, etc., pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d'aprenentatge, pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d'interès personal, pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Els continguts gramaticals del nivell elemental 2

A l'índex de l'esquerra hi ha tots els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories. A més, es destaquen en negreta els continguts que s'introdueixen en aquest nivell.

Filtres

Cercar Cerca avançada