Cercar Cerca avançada
Tornar

2. Lligar les idees: connectors i marcadors textuals

Bàsic 3

Els connectors són paraules que uneixen idees i serveixen per introduir idees de comparació, direcció, causa, conseqüència…, i donar sentit als textos o expressions orals.

Poden expressar:

 • Comparació
     La capsa verda és tan gran com la capsa groga. 
     La capsa groga no és tan gran com la vermella.
     La capsa blava és més gran que la capsa vermella. 
     La meva germana és menys alta que jo.
     Tant l'un com l'altre són grans.
     Ni l'una ni l'altra són petites.
     Tots dos són grans.
     L'un és gris i l'altre no.
 • Direcció
     On vas? Vaig a casa meva.      
     On vas ara? Vaig a portar aquestes begudes.
 • Causa
     Com que feia fred vam sortir molt abrigats.    
     Vam sortir molt abrigats perquè feia fred.
     Ja que em vas avisar de la reunió de coordinació, he preparat l’informe.
 • Conseqüència
     Feia fred; per tant, vam sortir molt abrigats. 

Elemental 1

 • Connectors per expressar comparacions
     Tenim un local millor nosaltres que (no / no pas) ells.           
     Ho fem pitjor nosaltres que ells.
     En Pere corre més que ningú.
     Guanyo menys diners que la Joana.
     No guanyo tant com voldria. 
 • Relatiu simple feble que
  Utilitzem el pronom relatiu que per referir-nos a un nom que acabem de mencionar. Amb el pronom que introduïm una oració i expliquem alguna informació d’aquest nom.
     He conegut una noia.
     (No donem cap informació de la noia.)

     He conegut una noia molt interessant.
     (Donem més informació de la noia.)

     He conegut una noia que parla deu llengües.
     (Donem més informació de la noia en forma d'oració. En aquesta oració el pronom que equival a noia i fa de subjecte del verb parla.)

Elemental 2

 • Preposicions: segons, mitjançant, sense, contra, a través de, gràcies a…
     Segons em va dir el Joan, hi anirem tots junts.
     Ho han arribat a fer mitjançant l'ajut dels amics.
     Ha fet la feina sense que li ho haguessin demanat.
     El cotxe ha topat contra la paret.
     M'ha arribat la notícia a través del correu electrònic.
     He pogut acabar la feina gràcies a la teva ajuda.
 • Oracions substantives: que, si…
  Casos en què hi ha informació reportada: em va demanar, em va dir, em va preguntar
     Voleu un advocat d'ofici? > Em va preguntar si volíem un advocat d'ofici.        
     Has vist mai l'advocat? > Em va demanar si havia vist mai l'advocat.
     Vull un advocat d'ofici. > Em va dir que volia un advocat d'ofici.
 • La coma en les oracions de relatiu explicatives i especificatives.
  Fem servir el relatiu simple feble: que
     Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts.                          
        (és una oració explicativa, entre comes. > Tots els balcons donen a la plaça.)
     Els balcons que donen a la plaça eren oberts.
        (és una oració especificativa. > Només eren oberts els balcons que donen a la plaça.)
 • Oracions de relatiu explicatives. Relatiu compost: el qual, la qual, els quals, les quals
  Són oracions que donen informació complementària com a explicació i van entre comes.
     Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts.
     Els balcons, els quals donen a la plaça, eren oberts.
     El discurs de la presidenta, que havia presentat la dimissió feia dos dies, va ser molt aplaudit.

     El discurs de la presidenta, la qual havia presentat la dimissió feia dos dies, va ser molt aplaudit.
 • Oracions de relatiu: preposició + relatiu compost
  El relatiu compost és un article amb la forma qual o quals. Aquestes oracions també poden fer servir el pronom on.
     Aquesta foto és de l'autocar. El circuit es fa amb l'autocar.
     Aquesta foto és de l'autocar amb el qual es fa el circuit.
     Aquesta és l'agència amb la qual vam fer el creuer pel Carib.
     Aquesta és la palmera sota la qual em posava a fer la migdiada.
     Aquest és l'hotel en el qual vam quedar-nos. Sí, l'hotel on vam quedar-nos.
     Els altres turistes que s'estaven a l'hotel, amb els quals coincidíem a tot arreu on anàvem, eren molt simpàtics.
     Aquest és el guia del qual et parlava a la postal.
 • Superlatius. Expressions d'èmfasi
     És la muntanya més alta de totes. La més alta de totes.
     És la millor platja que he vist mai. La millor que he vist mai. És la millor.
     Va ser la pitjor excursió de totes. La pitjor que he fet mai.
     Es tracta de la novel·la més important de l'autor. La més important de l'autor.     
     És un dels diaris més influents del país. El més influent, de fet.
     És la pel·lícula més dolenta que he vist mai. La més dolenta.

Filtres

Nivell