Cercar Cerca avançada
Tornar

39. Els pronoms relatius

Elemental 2

Les frases de relatiu

Una frase de relatiu complementa un nom. Aquest nom precedeix la frase, i és per això que l’anomenem antecedent. La frase de relatiu s'anomena adjectiva perquè fa la funció d’un adjectiu i, per tant, complementa el nom. Per exemple:

   La noia que has contractat… és el mateix que La noia contractada
 

En aquest cas la noia és l’antecedent i la frase de relatiu és que has contractat, un tipus de frases que sempre comencen per un pronom que anomenem pronom relatiu.

   La noia és alta. Has contractat la noia.

Les frases de relatiu ens permeten agrupar frases simples que comparteixen elements, i formar frases compostes amb el pronom de relatiu que.

   La noia que has contractat és alta.
   Has contractat la noia que és alta.

Frases de relatiu explicatives i especificatives

  Frase amb relatiu simple que Frase amb relatiu compost qual

Frases relatives explicatives
(amb coma abans del relatiu)

que es pot substituir pel relatiu compost amb qual

Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts. Els balcons, els quals donen a la plaça, eren oberts.
Les propostes d'esmena, que havia presentat l'oposició, no es van acceptar. Les propostes d'esmena, les quals havia presentat l'oposició, no es van  acceptar.

Frases relatives especificatives
(sense coma abans del relatiu)

que NO es pot substituir pel relatiu compost amb qual

Els balcons que donen a la plaça eren oberts; els altres, tancats. Els balcons els quals donen a la plaça eren oberts; els altres, tancats.
Les propostes d'esmena que havia presentat l'oposició no es van acceptar; en canvi, les del partit del govern, sí. Les propostes d'esmena les quals havia presentat l'oposició no es van acceptar; en canvi, les del partit del govern, sí.

Per ampliar aquesta informació consulteu la fitxa sobre el complement del nom.

Filtres

Nivell