Inscripció al nivell superior (C2)

Torn preferent: 6 i 7 de febrer - Torn general: 8 de febrer

Notícies

Els alumnes de Manresa visiten l’exposició “Cintaires de 1900”

Activitats complementàries > Activitats culturals

El divendres 16 de febrer, els alumnes van visitar el Museu de l'Aigua i el Tèxtil

Les aules de l'SLC de Manresa reben el nom de quatre personalitats de la cultura catalana

Cursos de català

Enguany un dramaturg, una filòloga i bibliotecària, i dos poetes posen nom a les aules del centre

El Govern promou la formació de català a 2.700 professionals de la salut

Cursos de català > Cursos especialitzats

Els professionals rebran formació de cent hores, virtual i gratuïta, dels nivells elemental, intermedi i de suficiència