Garrotxa

Empreses lingüísticament responsables

A la Garrotxa, la responsabilitat social empresarial (RSE) és una filosofia que fa temps que moltes empreses de la zona apliquen gràcies a la feina en xarxa de diversos organismes, com ara DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa; Turisme Garrotxa, Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d’Olot.

El Codi de gestió sostenible de la FP Garrotxa Líder va començar a implantar polítiques de gestió socialment responsable com una fórmula per contribuir al desenvolupament sostenible del territori. Així mateix, les empreses adherides a Turisme Garrotxa també apliquen aquest Codi sempre tenint com a marc la Carta europea de turisme sostenible.

Així doncs, totes aquestes condicions que es donen a la Garrotva fan que moltes empreses siguin responsables amb la societat i el territori que les acull. I per això només calia fer un pas més en aquesta direcció fent-hi intervenir un element que, fins aleshores, apareixia al Codi i a la Carta però quedava amagat: la llengua.

Com es va començar a treballar en el projecte

La RSE dibuixa un model d'empresa compromesa amb els valors ambientals i socials, però també culturals i lingüístics. Aquest compromís és una marca de millora contínua que distingeix aquestes organitzacions empresarials.

El Servei de Català d'Olot-la Garrotxa del CPNL es va posar en contacte, a mitjan 2014, amb Turisme Garrotxa i FP Garrotxa Líder per exposar-los un projecte nou: el de les empreses lingüísticament responsables (a partir d'ara ELR). És un projecte innovador a Catalunya que té com a objectiu incorporar conscientment la llengua en la gestió empresarial com un valor més, tant d'impacte en els mercats com de connexió amb el territori.

La proposta que el SC d'Olot-la Garrotxa va fer a Turisme Garrotxa i FP Garrotxa Líder és que demanessin a les empreses d'afegir en les seves memòries de gestió sostenible també compromisos relacionats amb la llengua.

És per això que el març del 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre quatre organismes per tirar endavant aquest projecte pioner: l'Institut Municipal de Promoció d'Olot (actual DinàmiG), el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Com treballem en aquest projecte

És un treball en xarxa entre tècnics de diversos organismes i el que es vol aconseguir és que les empreses adquireixin compromisos relacionats amb el català i que incloguin la llengua dins la gestió empresarial com un element que els aporta valor i les distingeix.

El projecte consta de quatre fases, cadascuna de les quals és anual i treballa uns aspectes concrets de la gestió empresarial, sempre relacionats amb llengua. Cal començar per la primera fase i anar avançant, si es vol. Al final de cada fase es comprova que els compromisos adquirits s'han tirat endavant i, si és així, l'empresa obté una acreditació.

L'empresa es compromet amb el projecte signant l'acord d'adhesió que pertoqui segons la fase de treball en què es trobi.

FASE 1: Imatge externa. L'empresa vol ser lingüísticament responsable en el territori, i per això es compromet a:

  • Tenir la pàgina web també en català, i que sigui clara i correcta.
  • Garantir que l'atenció al client es pugui fer en català.
  • Tenir la retolació interna i externa almenys en català.

FASE 2: Comunicacions de l'empresa. L'empresa vol ser lingüísticament responsable com a organització, i per això es compromet a:

  • Tenir en català clar i correcte els documents de més difusió externa (com fullets d'oferta de serveis, programa d'activitats, anuncis, factures, rebuts o tiquets de caixa, missatges de correu electrònic predeterminats o de resposta automàtica, etc.).
  • Fer formació al personal sobre les eines de consulta a la xarxa per aconseguir l'autonomia lingüística.

FASE 3: Relació de l'empresa amb el territori. L'empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s'ubica i, per tant, amb la llengua d'aquest territori, i per això es compromet a:

  • Adoptar criteris de valoració dels coneixements de català en la incorporació de personal (sempre d'acord amb la categoria laboral i el lloc de treball).
  • Analitzar el nivell lingüístic del personal de l'empresa i facilitar, a qui convingui, una formació en llengua, presencial o en línia.

FASE 4: Relació de l'empresa amb la cultura del territori. L'empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s'ubica i, per tant, amb la cultura d'aquest territori, i per això es compromet a:

  • Fer arribar informació del Voluntariat per la llengua (VxL) al personal de l'empresa i incentivar-los a participar en aquest projecte (almenys una persona i durant un mínim d'un període, és a dir 10 hores).
  • Assistir a una sessió de sensibilització i actituds lingüístiques (d'una hora de durada)
  • Fer un vincle del web de l'empresa (en un lloc preferent) al web del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Si voleu més detalls sobre el procediment administratiu per adherir-vos al projecte, aneu al web de DinàmiG: EMPRESA - Empresa al dia