catàleg de serveis

Correcció de textos per a l'Administració

Comunica eficaçment            Publica textos de qualitat            Redacta amb seguretat

El Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL) garanteix la qualitat de les comunicacions i afavoreix la progressiva autonomia lingüística dels usuaris. Format per un equip de tècnics altament qualificats, assessora amb un mètode de revisió propi i una atenció personalitzada.

Condicions d'ús