catàleg de serveis

Assessorament en normativa lingüística per a l'Administració

Assessorament en normativa lingüística

El CPNL assessora les administracions respecte de la normativa lingüística vigent.

Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions públiques, inclosa l'Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques.