Qui som?

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic format per la Generalitat de Catalunya i 138 administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) que té com a objectiu central facilitar a la població adulta l'accés al coneixement del català i afavorir-ne l'ús.

Adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística, actualment disposa d'una xarxa de 22 centres de normalització lingüística i 143 punts d'atenció arreu del territori.

El treball en xarxa i el compromís de les diverses institucions que en formen part fan del CPNL un agent clau per a la cohesió social a Catalunya.

Ens consorciats

Generalitat de Catalunya


Diputació de Girona

Última actualització: 22/05/24