Què fem?

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) treballa en tres eixos estratègics per tal d'assolir els seus objectius fundacionals d'incrementar el coneixement de la llengua i de facilitar-ne al màxim el seu ús. El primer eix és l'ensenyament i la igualtat d'oportunitats, a través de l'oferta de cursos de català, tant els adreçats a la ciutadania en general com els dissenyats per a col·lectius concrets. La segona línia de treball incideix en l'ús interpersonal i la cohesió social, per reforçar la baula entre la competència i l'ús, tot potenciant l'aprenentatge no formal i afavorint la sensibilització lingüística. En tercer lloc, l'eix centrat en l'ús professional, disponibilitat i oferta en català posa a disposició de sectors prioritaris diversos serveis per promoure-hi l'ús i la qualitat de la llengua catalana.

Aquesta presentació sobre el CPNL concreta com es despleguen les tres línies d'actuació.

Presentacio CPNL

Última actualització: 22/02/24